Skip to main content

Eesti Pagulasabi otsib oma meeskonda humanitaarabi spetsialisti

Eesti Pagulasabi (ERC) on väärtuspõhine humanitaarabi ning pagulastele tugiteenuseid pakkuv organisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud juba 22 aastat ning väljaspool Eestit oleme oma abiprogrammidega kohal viies kriiside poolt mõjutatud riigis (Ukraina, Gruusia, Jordaania, Liibanon, Keenia). Oleme tunnustatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi pakkuv organisatsioon. Meie missiooniks on seista pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

 Otsime oma tegusasse ja rahvusvahelisse meeskonda

HUMANITAARABI SPETSIALISTI

Eesti Pagulasabi (ERC) viib ellu humanitaarabiprogramme erinevates kriiside poolt mõjutatud riikides, kasutades erinevaid humanitaarabi modaalsusi, et aidata kriiside tõttu kannatanud elanikkonda nende põhivajaduste rahuldamisel.

Eelistatult Eestis (Tallinnas või Tartus) baseeruv humanitaarabi spetsialist osaleb ERC humanitaarprogrammide juhtimises ja arendamises, mida viiakse läbi erinevates kriisist mõjutatud riikides. Humanitaarabi spetsialist töötab tihedas koostöös ERC juhtkonnaga, on teadlik valdkonna sekkumisviisidest, printsiipidest ja rahastusvõimalustest. Ta loob ja hoiab programmiga seotud partnerlussuhteid ning osaleb programmiga seotud tehniliste vahendite väljatöötamises. Ta teeb koostööd riiklike ametiasutuste, humanitaarabi organisatsioonide, riiklike partnerite ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et osutada humanitaarabi kriisist mõjutatud elanikkonnale.

Mis on ametikoha peamised ülesanded?

 • Juhtida või osaleda programmiga seotud projektitaotluste väljatöötamises kriisidest mõjutatud riikides.
 • Monitoorida või juhtida projektide elluviimist erinevates sihtriikides.
 • Aidata välja töötada programmi tegevustele vastavaid seire- ja hindamisplaane.
 • Arendada välja uusi ja säilitada olemasolevaid programmiga seotud partnerlussuhteid ning osaleda programmiga seotud tehniliste vahendite väljatöötamises.

Ootused kandidaadile:

 • Kõrgharidus vastaval erialal või samaväärne töökogemus.
 • Kasuks tuleb eelnev kogemus humanitaarabi sektoris ja humanitaarabi printsiipide väga hea tundmine.
 • Rahvusvaheline projektijuhtimise kogemus.
 • Valdkonna rahastusvõimalustega kursis olemine. 
 • Heal tasemel inglise ja eesti keele oskus; kasuks tuleb nende riikide keeleoskus, kus ERC töötab (nagu ukraina, vene, araabia keel).
 • Tugevad meeskonnatöö oskused: peab suutma teha koostööd, hallata tööalaseid suhteid, hakkama saada mitmekultuurilises keskkonnas, anda ja saada konstruktiivset tagasisidet, olema lahendustele orienteeritud ja tähtaegadest tõhusalt kinni pidama.
 • Oskus toime tulla stressirohkete olukordade ja keskkondadega.
 • Kuigi teame, et otsime nõela heinakuhjast, siis kogemus humanitaarabi pakkumisega mõnes kriisiriigis on tugev eelis.

Mida me pakume?

 • Võimalus end tõestada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis. 
 • Toetavat ja sõbralikku tiimi.
 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd konkurentsivõimelise palgaga.
 • Spordikompensatsiooni ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Mis edasi?

Kandideerimiseks saada meile enda motivatsioonikiri ja CV hiljemalt 20. augustiks 2023 personal@pagulasabi.ee. Lisaküsimustele vastab personalispetsialist Liine Toomse, liine.toomse@pagulasabi.ee 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
4 + 9 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.