Skip to main content

Liitu Eesti Pagulasabi ekspertide grupiga

Eesti Pagulasabi koondab enda juurde grupi eksperte, keda oleks võimalik kiireloomulise vajaduse tekkimisel kaasata organisatsiooni töösse ja kriisidele reageerimisse. Ekspertgrupi kokkupanemise eesmärk on olla paremini valmis kriisiolukordadeks ja ootamatuks töökoormuse suurenemiseks. Ekspertgruppi ootame inimesi, kellel on meile vajaminevas valdkonnas olemasolevad erialased oskused ja teadmised, näiteks andmete analüüs, infojuhtimine, kriiside juhtimine, personalitöö, finantsjuhtimine, humanitaarabi sekkumiste disain ja korraldus, projektide juhtimine, kommunikatsiooni juhtimine jne. Ekspertgruppi valitud inimesi koolitame välja erinevates humanitaarabi korraldust ja pagulaste toetamist puudutavates küsimustes ning anname neile ülevaate Eesti Pagulasabist kui organisatsioonist ja siinsest töökorraldusest. Vastava ettevalmistuse saanud eksperte võime kaasata oma töösse Eestis või vastavalt vajadusele ja valmisolekule lähetada kriisiriikidesse, kus Eesti Pagulasabi tegutseb (sh Ukraina, Jordaania, Türgi, Armeenia, Gruusia) ja kus vastavat oskusteavet on parasjagu vaja.

Kandideerimistähtaeg: 

31.08.2023 - 17:00

Kandideeri Pagulasabi personaliosakonna platvormil. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
1 + 9 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.