Skip to main content

Keelesõbrad

Keelesõbrad

Keelepartnerid (ingl. language buddy) aitavad pagulastel õppida eesti keelt. Sa ei pea olema filoloog või õpetaja, et aidata teisest riigist tulnud inimestel keelt õppida! Keelepartnerid toetavad formaalset keeleõpet läbi tavakeele harjutamise tavalistes keelesituatsioonides. Vaja pole õpikuid ega õppekava, ainult tahet kord nädalas suhelda ühe pagulasega eesti keeles. Meie anname omalt poolt väikese ettevalmistuse ja lihtsad juhtnöörid keelepartneriks olemiseks.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form