Skip to main content

Sammuke koroona-ajast edasi: kuidas toetasime pandeemiast mõjutatud pagulasi

Pilt

Riigid

243
521
Programmid

Möödunud aasta sügisest tänavu suveni oli Eesti Pagulasabil King Baudouin sihtasutuse hallatava Euroopa Liidu töötajate solidaarsusfondi toel võimalik toetada koroonapandeemiast mõjutatud pagulasi.

Miks see oluline on?

Paljud rahvusvahelise kaitse saanud inimesed töötavad valdkondades, mida koroona kõige enam räsis, peaasjalikult toitlustus ja turism. Seetõttu vähenes mitmete pagulaste töökoormus ja palk ning mitmeid neist kaotasid töö sootuks. Uue töö leidmine on aga napipoolse keeleoskusega üpris keeruline.

Küllap tunnetasid seda koroona-tippajal paljud inimesed, et eriolukord, eneseisolatsioon, tungiv soovitus inimestevahelisi kontakte vähendada, distantsõpe tekitas nõutust ja ärevust. Pagulastaustaga perede suhtlusringkond Eestis on pahatihti üsna napp ning koroona kippus riisuma viimasegi. Mitmed pagulastaustaga inimesed kurtsid, et napid eesti keele harjutamisvõimalused poes või linnatänaval kahanesid olematuks; samuti ei sobinud kõikidele neist online-kanalitesse liikunud keeleõpe – see ei tundunud sama efektiivne ja kaasav kui seni. Samuti vähenes kogukonnaliikmete omavaheline suhtlus, koroonakartuses hoiti rohkem omaette. Mitmel perel oli murekohaks seegi, et suur pere pidi päevast-päeva ära mahtuma ja hakkama saama väikeses korteris, mis tekitas pereliikmete vahel pingeid.

Mida tegime?

Fondi toel oli meil võimalik jagada 6000 euro jagu materiaalset toetust ning 4000 eurot vaimse tervise toetamiseks. Napi toetuse läbimõeldud jagamiseks töötasime välja hindamisküsimustiku, mille abil välja selgitada perede väljakutsed ja vajadused. Lisaks küsimustele elukoha, töö, palgataseme jms kohta, olid küsimustikku põimitud ka vaimse tervisega seotud küsimused.  Küsimustikule vastas 46 inimest,  so küsimustik puudutas ka nende leibkonnaliikmeid, st kokku hinnanguliselt ca 160 inimest.

Vastuseid läbi töötades moodustus toetust vajavate inimeste pingerida. Kokku pakkusime materiaalset tuge 33 leibkonnale. Maksimaalne toetuse suurus oli 300 eurot.

Materiaalset tuge vajasid vastanud mitmesugust ja väga erinevat. Näiteks nimetati talveriideid, talvesaapaid, köögitarvikuid ning vaipa, et üürikorteri külm põrand veidigi soojem oleks. Samuti oli mitmel leibkonnal vaja abi hambaraviarvete või töökaotusest tingitud kommunaalvõla tasumisel.

Esemeid vajavatele peredele otsustasime anda supermarketi kinkekaarte, et mitte mõjutada kohalikust omvalitsusest saadavat toimetulekutoetust ning pakkuda inimestele võimalust ise poest valida endale vajalikud ja meelepärased esemed.

Kuigi 2020. aasta eriolukorra alguses aitasime paljudel peredel otsida distantsõppeks vajalikke arvuteid, tuli välja, et paljudel peredel ei ole neid piisavalt, st jätku selleks, et samaaegselt saaks täiskasvanu osaleda keeletunnis ning lapsed osaleda distantsõppetöös. Arvutite leidmiseks kutsusime inimesi üles neid annetama, et mitte kulutada nappe ressurse vaid arvutitele. Mitmete eraisikute ning Brasiilia suursaatkonna toel kogusime kokku 28 arvutit, mis on tänaseks päevaks ka peredele laiali jagatud.

Vaimne heaolu

Ootuspäraselt, kuid kurvastavana tuli välja, et pea kõikidel vastanutel esineb vähemalt 1-2 vaimse tervise teemalist muret. Enim nimetati üksildustunnet, ärevust, väsimust ja kurnatust, probleeme magamise ja lõõgastumisega.

Kuivõrd vaimse tervise teemad on pagulaskogukonnas enamasti väga peidetud ning valmisolek selliste teemadega tegelemiseks pahatihti napp, pakkusime erinevaid grupitegevusi, näiteks heliteraapiat ja loomateraapiat. Loomateraapia oli põnev seetõttu, et mitmetele inimestele oli see esmakordne võimalus loomu silitada ja nendega suhet luua.

Paaril juhul pakkusime pagulasele ka oma spetsiifilise vaimse tervise teema lahendamiseks kogemusnõustamist ning kahel juhul ka spordisaali kuukaarti, et inimesed kodust välja saaksid ning läbi füüsilise tegevuse ka vaimu virgemaks saaksid.

Kokkuvõtteks

Materiaalse abi andmine ei ole Eesti Pagulasabis tavapärane viis abistamiseks, kuna võib tekitada kogukonnas pingeid, näiteks kui üks pere saab toetust ja teine ei saa või kui toetussumma on erinev. Väljatöötatud küsimustik ning selle põhjal loodud pingerida aitasid meil teha tõenduspõhiseid otsuseid ning vajadusel selgitada neid otsuseid ka rahulolematutele kogukonnaliikmetele.

Vaimset tervist toetavad grupitegevused tõestasid end hästi ning soovime neid tegevusi tulevikus jätkata Eesti Pagulasabi vaimse tervise fondi annetuste toel. Vaimse tervise fondi saab annetusi teha siit: https://www.pagulasabi.ee/toeta-meid.

 

 

 

 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
8 + 3 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.