Skip to main content

Tugiisikuteenus

Eesti Pagulasabi pakub tugiisikuteenust alates 2013. aastast inimestele, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. Meie tugiisikuteenuse peamisteks meetoditeks on nõustamine, selgitamine ja info andmine. Samuti võib tugiisik saata kaitse saanud inimesi kohtumistel erinevate ametkondadega, aidata leida tööd ja eneseväljendusvõimalusi ning toetada perekondadega taasühinemisel. Meie tugiisikud on justkui teejuhid, kohaliku elu „tõlgid“, kuid me ei tee otsuseid oma toetatavate eest, vaid aitame neil endil teha informeeritud valikuid. Meie tegevus on vajaduspõhine ja eesmärgistatud.

Tugiisikuteenus koosneb kolmest teenuseosast:

  • Administratiivsete ja esmase kohanemise küsimustega tegelev tugiisik, kes tegutseb toetatava perega reeglina esimese 3–4 kuu jooksul. Tugiisiku määrab kaitse saanud inimesele kohalik omavalitsus ning teenust koordineerib Sotsiaalkindlustusamet. Eesti Pagulasabi saab tugiisikut pakkuda vaid juhul, kui see on kohaliku omavalitsuse poolt määratud. Kui inimesel tugiisikut ei ole või kui tugiisikuteenus on lõppenud, võib kaitse saanud inimene administratiivsete küsimuste ja probleemide puhul pöörduda nõustaja vastuvõtule nii Tallinnas kui Tartus. Samuti on võimalik nõustajaga ühendust võtta telefoni või meili teel;
  • Sotsiaalse ja kultuurilise lõimumise toetamiseks pakume soovi korral vabatahtlikku kohanemismentorit, kes võib tutvustada sulle kohaliku elu praktilisi aspekte (näiteks tutvustada poes erinevaid tooteid), aitab leida sobivaid keeleõpet toetavaid tegevusi ning on vajadusel lihtsalt vestluspartner;
  • Pakume tugiisikuteenuse raames siia saabunud kaitse saajatele tõlketeenust, mida neil on õigus kasutada vajaduspõhiselt ametkondade ja tugiisikutega suhtlemisel.
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
8 + 6 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.