Skip to main content

Україна

Ukraina

Alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist sõda, on umbes kolmandik ukrainlastest olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. Maailma mõistes tähendab see hetkel suurimat inimeste ümberpaiknemist. Umbes 7 miljonit inimest on Ukraina siseselt ümber asunud ja hinnanguliselt 13 miljonit inimest on sõjategevuse tõttu Ida-Ukrainas jäänud ajutiselt okupeeritud aladele, ning ei taha või ei saa kõrgendatud turvariskide, sildade ja teede hävimise ning ressursside või teabe puudumise tõttu lahkuda. 

Märtsis 2022 alustasime Ukrainas rahapõhise toetuse (multi-purpose cash assistance - MPC) jagamist, olles rahvusvaheliselt esimene ning edaspidi üks suurimaid MPC andjaid, jõudes abiga ka ajutiselt okupeeritud aladele. Rahapõhine abi on kiire, kuluefektiivne ja inimväärikust säilitav meede, mis lubab piirkondades, kus turud toimivad, inimestel otsustada, milleks nad saadud abi kasutavad. Peamiselt on toetuse eest soetatud toiduaineid, joogivett, ravimed, hügieenitarbeid ning kasutatud raha ajutise elamispinna eest tasumiseks. Erinevates piirkondades jagame vajaduspõhiselt lisaks toiduabi, magamiskotte, generaatoreid jm.

Seisuga september 2023 oleme rahapõhist abi osutanud ligi veerand miljonile inimesele, toiduabi on saanud 24 000 inimest. 

Sinagi võid Ukraina sõja tõttu kannatanud inimesi aidata, annetades Ukraina heaks. 

Tegevused alates 2014. aastast

Eesti Pagulasabi alustas Ukrainas sõja tõttu kannatanud elanikkonna toetamist juba 2014. aasta lõpus, mil algatas annetuskampaania "Ukraina heaks!". Meie tegevus Ukrainas on muutunud vastavalt sellele, kuidas on muutunud sealne konflikt ja inimeste vajadused. Aasta 2014 lõpus alustasime meditsiini-, hügieeni- ja toidupakkide jagamisega sisepõgenikele ning rindeäärsetes asulates Donetski, Luhanski ja Zaporižžja oblastites. Hiljem lisandusid meditsiiniabiprojektid, mille raames toimetasime haiglatele vajaminevaid ravimeid, meditsiinivahendeid ja -tehnikat. Aastatel 2015 ja 2016 toimusid suvel sisepõgenikest lastele ja eraldiseisvalt ka erivajadustega lastele suunatud laagrid Khortitsa saarel, Zaporižžjas. Samadel aastatel lähetasime Ukrainasse kokku 11 vabatahtlikku spetsialisti Eestist.

Muutunud vajaduste tõttu alustasime 2016. aasta sügisel oma abiprogrammis uue etapiga, hakates toetama Ida-Ukraina sisepõgenikke ja rindeäärsete asulate elanikke väikeettevõtlusega alustamisel ning laiendamisel, et tagada neile jätkusuutlik sissetulek. Vastavalt vajadustele oleme järjepidevalt toetanud ka näiteks rinde lähedal elavaid vanureid toidu ja hügieenitarvikutega, koolilapsi koolitarvikutega ning kõige haavatavamaid leibkondi rahalise toega talve üleelamiseks. 

Зображення
Зображення
Sisepõgenike arv
7 miljonit
Rahvaarv
44,1 miljonit
Pagulaste arv
6,8 miljonit
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form