Skip to main content

Jordaania

Jordaania

Jordaania on viimase kaheksa aastaga võtnud vastu umbes 1,3 miljonit süürlast, kellest umbes pooled on end ametlikult pagulastena registreerinud. Suure pagulaste arvu tõttu vajab Jordaania välist abi, et inimeste vajadustega toime tulla.

Pagulasabi on Jordaanias aktiivne alates 2018. aastast. Alates 2020. aastast oleme ametlikult registreerinud Eesti Pagulasabi kohapealse esinduse Jordaanias. 

Jordaanias oleme ellu viinud erinevaid jätkusuutlikku toimetulekut toetavaid programme. Näiteks oleme toetanud Süüria pagulaste ja kohalike haavatavatesse rühmadesse kuuluvatel inimeste iseseisvat toimetulekut, korraldades ettevõtluskoolitusi ning andes osalejatele starditoetusi, et nad saaksid alustada jätkusuutlike äridega, samuti pakkudes põhjalikku mentorlusprogrammi. Samuti oleme rajanud Jordaania põhjaossa hüdropoonilisi kasvuhooneid, mis pakuvad tööd nii Süüria pagulastele kui haavatavatele jordaanlastele.

Seisuga september 2023 on meil töös 8 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis on ühtlasi õppekeskuseks kohalikele haavatavatele gruppidele - läbi koolituste ja toe loome väiksemaid kasvuhooneid leibkondadele, kes saavad toitu kasvatada nii endale kui ka müügiks. 

Зображення
Зображення
Koht inimarengu indeksis
102 / 189
Rahvaarv
10,2 miljonit
Pagulaste arv
670 000 (ametlik), 1,3 miljonit (tegelik)
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form