Skip to main content

Jordaania

241

Jordaania

Jordaania on viimase kaheksa aastaga võtnud vastu umbes 1,3 miljonit süürlast, kellest umbes pooled on end ametlikult pagulastena registreerinud. Suure pagulaste arvu tõttu vajab Jordaania välist abi, et inimeste vajadustega toime tulla.
Pilt
jordan_outline

Programmes currently active in this country

Toimetuleku­programm

Programmi eesmärk on toetada kriiside tagajärjel kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, abistades neid ettevõtluse alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Programmi tegevused:

  • Ettevõtlusprogrammid ja mentorlus. Ettevõtlusprogrammid pakuvad osalejatele praktilisi koolitusi ja juhendamist ettevõtluse alustamiseks või olemasoleva ettevõtte arendamiseks. Mentorluse kaudu pakume kogenud ettevõtjate või ekspertide juhendamist, et aidata programmis osalejatel äriideid ellu viia.
  • Tööturuprogrammid tööturule sisenemiseks.
 Tööturuprogrammid on suunatud neile rändetaustaga inimestele, kes soovivad siseneda Eesti tööturule, vahetada täökohta või leida oma kvalifikatsioonidele vastavat tööd.

Rohkem infot programmi kohta: livelihoods@pagulasabi.ee 

Jordaania on viimase kaheksa aastaga võtnud vastu umbes 1,3 miljonit süürlast, kellest umbes pooled on end ametlikult pagulastena registreerinud. Suure pagulaste arvu tõttu vajab Jordaania välist abi, et inimeste vajadustega toime tulla.

Pagulasabi on Jordaanias aktiivne alates 2018. aastast. Alates 2020. aastast oleme ametlikult registreerinud Eesti Pagulasabi kohapealse esinduse Jordaanias. 

Jordaanias oleme ellu viinud erinevaid jätkusuutlikku toimetulekut toetavaid programme. Näiteks oleme toetanud Süüria pagulaste ja kohalike haavatavatesse rühmadesse kuuluvatel inimeste iseseisvat toimetulekut, korraldades ettevõtluskoolitusi ning andes osalejatele starditoetusi, et nad saaksid alustada jätkusuutlike äridega, samuti pakkudes põhjalikku mentorlusprogrammi. Samuti oleme rajanud Jordaania põhjaossa hüdropoonilisi kasvuhooneid, mis pakuvad tööd nii Süüria pagulastele kui haavatavatele jordaanlastele.

Seisuga september 2023 on meil töös 8 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis on ühtlasi õppekeskuseks kohalikele haavatavatele gruppidele - läbi koolituste ja toe loome väiksemaid kasvuhooneid leibkondadele, kes saavad toitu kasvatada nii endale kui ka müügiks. 

Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.