Skip to main content

Missioon ja väärtused

Meie missiooniks on seista humanitaarkriiside tõttu kannatanud inimeste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

Meie visiooniks on maailm, kus kodu jätma pidanud inimesed tunnevad end koduselt ka uues kohas.

Meie väärtused:

  • Inimlikkus – Oma töös lähtume humanitaarsest imperatiivist, s.t igaühe õigusest saada abi, kui ta seda vajab.
  • Innovaatilisus ja tõenduspõhisus – Tunneme oma valdkonda ja toetume alati parimale olemasolevale teadmisele, kuid ei karda ka katsetada ja uute efektiivsete lahendustega välja tulla.
  • Usaldusväärsus – Oma tegevuses anname alati oma parima, tegutsedes kiirelt, professionaalselt ja läbipaistvalt.

MTÜ Eesti Pagulasabi tegevuse keskne dokument on põhikiri.


Oma töös lähtume Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Annetuste kogumisel lähtume annetuste kogumise heast tavast. Pagulasabile on antud vabatahtlike sõbra kvaliteedimärk.

Meid on 2016. aastal valitud aasta vabaühenduseks, 2019. aastal parimaks sooteadlikuks MTÜks ning 2020. aastal aasta sillaloojaks. Aastal 2022 tunnustas Avatud Eesti Fond meid Koosloome auhinnaga. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.