Skip to main content

Ajutise kaitse saajate kohanemisprogrammi mooduli koolitused

-

Kohanemisprogrammi koolitused viiakse läbi nii kontakt- kui ka veebivormis. Kontaktkoolitusi pakutakse vähemalt 30% mahus. Võimalusel korraldame kontaktkoolitusi kuni 50% mahus, kuid lõpliku proportsiooni veebi- ja kontaktkoolituste vahel kujundame vastavalt COVID19 viiruse levikule ning sihtrühma ootustele ja vajadustele. Koolitused toimuvad eraldi ukraina ja venekeelsetes gruppides, kusjuures ukrainakeelseid koolitusi pakume vähemalt 10% mahus. Koolituste läbiviimisel arvestame osalejate erinevate vajadustega. Seetõttu pakume kontaktkoolitusi erinevates asukohtades (linnades, asulates), vajadusel ja kokkuleppel ka riiklikes ajutistes majutuskohtades. Nii kontaktkoolitusi kui veebikoolitusi pakume erinevatel aegadel, sh nii tööpäevadel kui nädalavahetustel, et pakkuda sobivat osalemisvõimalust nii töötule kui töölkäivale ajutise kaitse saajale. Kontaktkoolituste korraldamisel arvestame riiklikult avaldatud statistikaga, et pakkuda koolitusi just nendes linnades ja asulates, kus ametliku statistika kohaselt ukrainlased peamiselt asuvad. Koolitus on osalejatele tasuta. 

Koolituse teemad on:

 • Eestis seadusliku viibimisega seotud õigusteave, sh elamisloa andmise ja pikendamise tingimused ning teised Eestis seadusliku elamise alused;
 • Ajutise kaitse saaja õigused ja kohustused Eestis viibimise ajal;
 • Ülevaade teenustest, mida ajutise kaitse saajale pakutakse (sh vastavate e-teenuste tutvustus);
 • Töötamine, tööturuteenused ja töökultuur;
 • Igapäevaeluga toimetulek, sh elukoha leidmine, finantskirjaoskus, vajalikud digipädevused (sh ID-kaardi kasutamine, mobiil-ID ja Smart ID tutvustus);
 • Tervishoid (sh vaimne tervis) ja sotsiaalhoolekanne, sh riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pakutavad teenused ja toetused;
 • Pere ja lapsed (sh laste õigused, peretoetused, lasteaiad ja koolid, laste huvitegevus);
 • Täiskasvanute juurdepääs haridusele, sh elukestev õpe, haridustee jätkamise võimalused, eesti keele õpe;
 • Sotsiaalsed võrgustikud ja kodanikuühendused (sh huvitegevus, vabatahtlik tegevus) ning vaba aja veetmise võimalused (raamatukogud, loodusrajad jne);
 • Ülevaade Eesti riigi- ja ühiskonna korraldusest;
 • Ülevaade eesti keelest ja kultuurist (sh rahvakultuuri traditsioonid, religioon, olulisemad tähtpäevad);
 • Ülevaade Eesti õigusruumist, st kuidas käituda kooskõlas avaliku korraga.
Funder
Kultuuriministeerium
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.