Skip to main content

"Avatud alguse" käsiraamat ja 8 õppevideot

 

Pilt
kasiraamat_avatud_algus_kaanepilt

Lae käsiraamat alla!

Käsiraamatu ja õppevideote sünnilugu

Me elame rändeajastul – ÜRO hinnangul on käesoleval ajal lausa iga seitsmes inimene rändaja. Rohkem kui iial varem maailma ajaloos vahetavad inimesed oma elukohta. Kuigi suuresti rännatakse riigisiseselt, lahkuvad paljud ka kodumaalt. Põhjused, miks inimesed otsustavad oma kodu maha jätta ja uues kohas otsast peale alata, on mitmesugused, alates sõdadest ja looduskatastroofidest kuni sissetulekute ebavõrdsuse ja ka lihtsalt seiklushimuni. Eestisse jõuab samuti aina enam inimesi teisest keele- ja kultuuriruumist. Igal aastal saabub siia hinnanguliselt ligi 7000 välismaalast, neist pooled väljastpoolt Euroopa Liitu. Nende hulgas on palju lastega peresid.

Soovides pakkuda haridustöötajatele võimalust suurendada oma valmisolekut rändetemaatikat koolis faktipõhiselt ja liigsete emotsioonideta käsitleda, viisid Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus aastatel 2015–2016 Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna toel läbi projekti, mille käigus valmis uus rändeteemaline õppematerjal ning korraldati konverents ja koolitused kooliõpetajatele ja noorsootöötajatele üle Eesti.

2016. aasta lõpus hakkas siit-sealt kostma ka lasteaedade häält. Lasteaiad andsid ajakirjanduses märku, et erinevalt koolidest on alushariduse valdkond rändeküsimuse kontekstis tähelepanuta jäänud. Leiti, et lasteaednikel üle Eesti on terav vajadus heade metoodiliste vahendite ja koolituste järele.

Lasteaedade endi probleemipüstitusest innustatuna kutsusid Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus ellu projekti „Avatud algus“. Projektiga sooviti parandada Eesti lasteaedade valmisolekut rändetaustaga laste vastuvõtmiseks ning keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesise ning salliva õpikeskkonna toetamiseks. Peamiseks tegevuseks seati uute õppematerjalide – käsiraamatu ja 8 õppevideo – väljatöötamine.

2017. aasta kevadel käima lükatud „Avatud alguse“ projekti käigus moodustatud õpivõrgustikus lõid kaasa seitse lasteaeda, kellel oli varasem kogemus teise keele- ja kultuuritaustaga laste vastuvõtmisel ning soov panustada valdkonna arendamisse. Aastase programmi jooksul kohtuti viiel korral, et omavahel parimaid praktikaid jagada ning koos õppida. Osaleti õppereisil Soome ning anti suur panus projekti käigus valmivate õppematerjalide – käsiraamatu ja 8 õppevideo – valmimisse.

Õpivõrgustiku kohtumiste ja kahe kodutöö tulemusel kogusime meetodeid ja praktilisi nippe, mis aitavad lasteaias keelelise ja kultuurilise mitmekesisusega arvestada. Samuti korjati häid praktikaid Soome õppereisi käigus. Õppereisil kogeti, et soome keele õpetamine ja soome kultuuri tutvustamine, samal ajal ka lapse koduse keele ning kultuuri toetamine ja väärtustamine on Soome lasteaedade igapäevase töö osa. Rändetaustaga lastele õpetatakse soome keelt edukalt argiste tegemiste kaudu, aga ka mängu, muusika, spordi, teatri ja käeliste tegevuste abil.

Märkimisväärne osa nii käsiraamatu kui õppevideote sisust pärineb õpivõrgustiku lasteaedades läbi viidud kohtvisiitidest. Nende käigus tutvustasid lasteaiad põnevamaid praktikaid, meetodeid ja nippe rändetaustaga laste vastuvõtmiseks ning mitmekultuurilise ja salliva õpikeskkonna kujundamiseks. Kohtvisiitide käigus võeti üles valdav osa õppevideote materjalist.

Oleme südamest tänulikud õpivõrgustikus osalenud seitsmele lasteaiale: Haapsalu Lasteaed Tareke, Tallinna Kivila Lasteaed, Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill, Tallinna Lasteaed Pääsupesa, Tallinna Mahtra Lasteaed, Tartu Eralasteaed Terake ja Tartu Lasteaed Mõmmik.

Head kasutamist!

Käsiraamat ja 8 õppevideot valmisid Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku suurendamine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” raames. Käsiraamatu ja õppevideote väljaandmist rahastasid Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Pilt
logod_reas
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
3 + 13 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.