Skip to main content

ECRE aastakonverents 2017

-

Igal aastal korraldab European Council on Refugee and Exiles (ECRE) oma aastakonverentsi (Annual General Conference ehk AGC). Jaanuaris 2017 otsustas ECRE nõukogu, kuhu kuuluvad liikmesorganisatsioonide esindajad, korraldada käesoleval aastal ECRE aastakonverents Tallinnas, Eestis, koostöös Eesti Pagulasabiga.

Käesoleval aastal toimuv aastakonverents on seadnud fookusesse pagulaste õigused ja kaasamise Euroopa riikide ühiskondadesse, samuti Euroopa poliitilised arengud seoses varjupaiga ja rändega laiemalt (sh käimasolev ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reform). Tulenevalt AGC toimumiskohast on eraldi fookuse all ka Eesti – nii üldiselt kui ka seoses Eesti EL eesistumisega.

Aastakonverentsi eesmärgid on:

  • kaardistada võimalusi ja arendada edasi plaane ECRE liikmete ühisteks tegevusteks, kaitsmaks pagulaste õigusi ja edendamaks Euroopa riikide vastuvõtusüsteeme;
  • toetada ja arendada koostööd pagulaste endiga, sh pagulaste poolt juhitud organisatsioonide ja ECRE vahel;
  • jagada analüüse ja suurendada teadlikkust peamistest probleemküsimustest, mis seonduvad pagulaste õigustega ning millega erinevates liikmesriikides isemoodi tegeletakse;
  • informeerida ECRE liikmeskonda Eesti valitsuse ja eesistumise prioriteetidest ja seisukohtadest ning teha kindlaks valdkonnad, kus seistakse samade eesmärkide eest.

Aastakonverentsi raames leiab traditsiooniliselt aset ka ECRE üldkoosolek, kus liikmesorganisatsioonid otsustavad ECRE juhtimise ja strateegiliste suundadega seotud küsimuste üle. ECRE aastakonverents sisaldab endas ka ÜRO Pagulasameti (UNHCR) iga-aastast konsultatsiooni pagulasorganisatsioonidega (UNHCR Annual NGO Consultation), mis leiab aset ECRE ja UNHCR vahel sõlmitud pikaajalise strateegilise koostöökokkuleppe alusel.

Funder
ECRE, UNHCR ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.