Skip to main content

Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks

-

Projekti eesmärk on valmistada ette Eesti koole: (1) rände- ja pagulustemaatika koolitunnis käsitlemiseks ning (2) rahvusvahelise kaitse saajatest laste haridustee toetamiseks.

Projekti raames töötatakse välja rände- ja pagulusteemalised lisaolukorrad Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt välja töötatud noortepärasele ja mängulisele meetodile “Väärtuste avastajad”.

Projekti käigus viiakse läbi 14 koolitust, mis on suunatud haridustöötajatele üle Eesti. Koolituse käigus saavad õpetajad ja noorsootöötajad ülevaate rände ja -pagulusvaldkonna, väärtuskasvatuse ning turvalise ja kiusamisvaba koolikeskkonna loomise alustõdedest ning õpitakse kasutama projekti käigus väljatöötatud metoodilist materjali pagulustemaatika käsitlemiseks koolinoortega. Projekti lõpetab oktoobris 2016 toimuv konverents, kus tuleb laiemalt arutlusele Eesti koolide valmisolek ja võimalused pagulustemaatika koolitunnis käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks. 

Projekti tulemusel on paranenud haridustöötajate oskused käsitleda rände- ja pagulusega seotud teemasid, on valminud innovaatiline ja õpilastele huvipakkuv meetod rände ja -pagulustemaatika käsitlemiseks nii formaalses kui mitteformaalses hariduses ning koolitatud ligi 560 haridustöötajat üle Eesti selle meetodi kasutuselevõtuks. Samuti on projekti lõpptulemuseks vähemalt kaheksa Eesti kooli paranenud valmisolek rahvusvahelise kaitse saajatest laste haridustee alustamise ja/või jätkamise toetamiseks. Projekt aitab kaasa rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisega seotud hirmude leevendamisele, rassistlike hoiakute ja võõraviha vähendamisele ning suurema ühiskondliku mõistmise ja koosmeele tekkele.

Projekti rahastab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis. Projekti läbiviijaks on Eesti Pagulasabi koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumisega ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Funder
Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.