Skip to main content

Eesti Pagulasabi avab Tallinnas pagulastele suunatud tugikeskuse

Täna, 15. septembril avab uksed Eesti Pagulasabi pagulastele suunatud tugikeskus Tallinna kesklinnas, Liivalaia tänaval. Keskuses hakkavad alates järgmisest nädalast toimuma regulaarsed töötoad, infotunnid, avatud vastuvõtuajad, keelekohvikud, filmiõhtud ja muud üritused, mille eesmärgiks on toetada rahvusvahelise kaitse saajate toimetulekut ja kohanemist. Samuti avatakse kaks infotelefoni, millest ühelt saab infot eesti, inglise ja vene ning teiselt araabia keeles.

Eesti Pagulasabi juhataja Eero Jansoni sõnul on avatava tugikeskuse näol tegemist järgmise sammuga efektiivse pagulaste kohanemise toetamise süsteemi loomisel. “Tugikeskus koos infotelefonidega koondab kogu olulise info, mida siia jõudnud inimesed vajavad, ühte kohta. Keskusesse saab tulla nii nõustamist ja infot saama kui ka vaba aega sisustama,” sõnas Janson.

Tugikeskuses hakkavad toimuma näiteks infotunnid pagulaste seas õhus olevatel teemadel, kohanemist ja toimetulekut toetavad koolitused ja töötoad, regulaarsed keelekohvikud, kus saab pingevabalt ja mänguliselt harjutada eesti keelt, filmiõhtud ja muud ühistegevused, mis toetavad hakkamasaamist. Samuti on tugikeskusel avatud vastuvõtuajad, kuhu saavad oma rõõmude ja muredega sisse astuda ka need pagulased, kes tugiisikuteenusel ei ole.

Keskuse avamisega ei kao kuhugi ka vabatahtlikele ülesehitatud tugiisikuteenus. “Meie vabatahtlikud tugiisikud on jätkuvalt meie tugiteenuse selgroog, ilma vabatahtlikega me seda kõike teha ei suudaks,” kinnitas Janson. “Samas hakkab tugikeskus kindlasi praegu olemasolevat tugiisikute süsteemi täiendama ja mingites küsimustes ka tugiisikute koormust vähendama."

Tugikeskust hoitakse käimas peamiselt annetuste ja organisatsiooni omavahendite toel. Keskuse jätkusuutlikkust saab igaüks toetada läbi annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” või otse meie kodulehelt.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.