Skip to main content

Eesti Pagulasabi otsib oma tegusasse ja rahvusvahelisse meeskonda Eesti programmide juhti

Eesti Pagulasabi (ERC) on väärtuspõhine humanitaarabi ning pagulastele tugiteenuseid pakkuv organisatsioon. Oleme Eestis tegutsenud juba üle 20 aasta ning väljaspool Eestit oleme oma abiprogrammidega kohal mitmes kriiside poolt mõjutatud riigis (Armeenia, Gruusia, Jordaania, Türgi, Ukraina). Oleme tunnustatud ja Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi pakkuv organisatsioon. Meie missiooniks on seista pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool.

 

Otsime oma tegusasse ja rahvusvahelisse meeskonda

EESTI PROGRAMMIDE JUHTI

 

Otsime Eesti Pagulasabi meeskonnaga liituma Eesti programmide juhti, kes vastutab Eesti-siseste tegevuste strateegilise arendamise ja elluviimise eest. Ta tagab, et Pagulasabi Eestis elluviidavad tegevused ja projektid on omavahel sidustatud, kvaliteetsed ja õigeaegselt elluviidud ning et organisatsioon on valmis kriisiolukordadeks. Ta juhib Eestis tegutsevaid programmijuhte ning teeb tihedat koostööd tugimeeskondadega. Ta tagab, et kõik elluviidavad tegevused on tõenduspõhised ja vastavuses valdkondlike parimate praktikatega ning kooskõlas Eesti Pagulasabi eetikakoodeksi, sisereeglite ja seadustega. Ta juhib koostööd teiste organisatsioonidega (ministeeriumid, koostöövõrgustikud, kodanikuühiskonna algatused, erasektor jne) ning esindab Eesti Pagulasabi väärikalt ja professionaalselt. Eesti programmide juht töötab meie Tallinna või Tartu kontorist ning võtab osa globaalse juhatuse tööst. 


Mis on ametikoha peamised ülesanded?

 • Eesti-siseste tegevuste terviklik ja strateegiline juhtimine ning arendamine vastavalt Eesti Pagulasabi strateegiale, eesmärkidele ja väärtustele.
 • Eesti-siseste projektide tulemusliku elluviimise juhtimine, järelevalve ja õigeaegse aruandluse tagamine, kriisiolukordadeks valmisoleku tagamine. 
 • Eesti-siseselt elluviidavate programmide omavahelise sidustamise tagamine ja organisatsioonisisese koostöö edendamine, programmijuhtide ja tugimeeskondade toetamine ja juhtimine. 
 • Eesti-sisestele tegevustele vajalike rahastajate ja partnerite leidmine koostöös doonor- ja partnerlussuhete meeskonna ja programmijuhtidega, uute koostöövõrgustike loomine ja olemasolevate hoidmine.
 • Eesti Pagulasabi esindamine nii organisatsiooni sees kui ka väljas (koostööpartnerid ja -võrgustikud, doonorid, meedia jms), ennekõike mis puudutab Eesti-siseseid tegevusi.
 • Eesti-siseste tegevuste innoveerimine ja digitaliseerumise eestvedamine.
 • Organisatsiooni Eesti-siseste tegevuste vastavuse tagamine sisemiste reeglite (sh eetikakoodeks) ja kohalike seaduste suhtes. 

Ootused kandidaadile:

 • Sul on vähemalt magistrikraad sobival erialal (sotsiaal-, õigus- või humanitaarteadused).
 • Sul on vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus. Su juhtimisstiil on kaasav ja võimestav.
 • Sul on vähemalt 3-aastane töökogemus (soovitavalt rahvusvahelises) kodanikuühiskonna institutsioonis või riigisektoris.
 • Sul on teadmised rände, lõimumise ja/või humanitaarabi valdkondadest.
 • Räägid kõrgel tasemel eesti ja inglise keelt. Vene keele oskus on tugevalt soovituslik. 
 • Sul on kõrgel tasemel arvutioskused ja huvi digitaliseerimise vastu.
 • Oled valmis olema liikuv ning juhtima üle Eesti paiknevat meeskonda. 
 • Oskad näha suurt pilti: mõelda kaugemale igapäevast. Julged võtta vastutust ja teha strateegilisi otsuseid organisatsiooni ja kasusaajate huvidest lähtuvalt. Samas tunned väga hästi projektitsüklit ning sul on projektide juhtimise pädevus ja kogemus. 
 • Su hoiakud vastavad Eesti Pagulasabi väärtustele. Sul on soov ja valmisolek õppida ja arendada oma ja meeskonna teadmisi humanitaarabi ja lõimumise valdkondades.
 • Oled iseseisev ja otsustusvõimeline. Tuled toime stressirohkete situatsioonidega ja olukordadega. Julged esindada organisatsiooni meedias ja avalikel üritustel. 
 • Oskad luua ja hoida produktiivset ja turvalist töökeskkonda, mis oleks vastavuses Eesti Pagulasabi eetikakoodeksiga. 

Mida me pakume?

 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd.
 • Brutopalka vahemikus 3000-3600€.
 • Võimalust panustada Eestis suurima vabaühenduse arengusse.
 • Võimalust end tõestada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis. 
 • Võimalust seista pagulaste ja teiste haavatavate gruppide õiguste ja heaolu eest Eestis.
 • Toetavat, sõbralikku, mitmekesist ja motiveeritud meeskonda.
 • Spordikompensatsiooni ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas ja/või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Mis edasi?

Kandideerimiseks registreeri ennast Eesti Pagulasabi HR-portaalis hiljemalt 21.11.2023. Lisaküsimustele vastab personalispetsialist Liine Toomse, personal@pagulasabi.ee 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.