Skip to main content

Kohanemisprogramm

Eesti on juba alates 2015. aastast pakkunud siia saabunud välismaalastele inglise ja vene keeles kohanemisprogrammi, et aidata neil kergemini sisse elada ja kohaneda. Rahvusvahelise kaitse saajatele on selle kuue aasta jooksul pakutud aga spetsiaalset moodulit, mida on võimalusel läbi viidud inimese emakeeles. Alates 2020. aasta sügisest korraldab koolitusi Eesti Pagulasabi koostöös Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esindusega.

Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi eesmärk on anda Eestisse saabunud inimestele õigeaegset, neile vajalikku ning ühetaolist infot toetamaks nende kiiret kohanemist ning iseseisvat toimetulekut. 

Aastate jooksul on moodul kasvanud üha mahukamaks ja teemaderohkemaks: kui varem kestis koolitus ühe päeva, siis tänaseks päevaks on see veninud viie päeva pikkuseks. Koolituse esimesel neljal päeval jagavad koolitajad loengute, vestluste ja grupitööde vormis infot näiteks pagulaste õigustest, siinsetest ühiskondlikest normidest ja õigusruumist, hariduse ja keeleõppe võimalustest, tööhõivest ja ettevõtluskeskkonnast. Esmavajalikud teadmised antakse ka Eesti  sotsiaalsüsteemist ja tervishoiust. 

Samuti saab koolituselt põhjalikumaid teadmisi Eesti e-riigist ning digioskusi, sest sellist e-riigisüsteemi näevad meie kliendid üldjuhul esmakordselt. Koolitusel pööratakse tähelepanu ka erinevatele igapäevaelu küsimustele. Näiteks tutvustatakse, kuidas leida elukohta, kuidas kasutada ühistranspordikaarti ning sortida prügi. Samuti pööravad koolitajad tähelepanu osalejate vaimse tervise toetamise ja hoidmise oskustele.

Koolituse viimane päev on mõeldud tegevuste päevaks, mille eesmärk on tutvustada kohalikku kultuurielu või ümbruskonda. Näiteks võib interaktiivseks tegevuseks olla mõne muuseumi külastus, ekskursioon või orienteerumine linnas.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
2 + 12 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.