Skip to main content

Kuidas korraldame: toetus Eestis kooliminevatele pagulaslastele

Kevadel nägime, et Eestisse jõudnud põgenikele võib osutuda üle jõu käivaks soetada lisaks kõigele muule vajalikule ka koolitarbeid või riideid oma lastele, kes siin kooliteed alustavad või jätkavad. Otsustasime heade annetajate abiga hakata välja andma ühekordset rahalist koolitoetust. 

Aprilli kespaigast oleme annetuste toel toetanud ligi 2000 last kokku üle 100 000 euroga. Ühe toetuse suurus on 50 eurot, mille eest on peamiselt ostetud koolitarbeid ja koolis käimiseks vajalikke riideid, aga ka hädavajalikku toitu. Koolitoetust jagame peredele, kus on lapsed vanuses 7-19, kes on saanud rahvusvahelise või ajutise kaitse aastal 2022. Taotluse esitamise hetkel peab laps olema olnud kooli vastu võetud. 

Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul on Eesti koolide nimekirja jõudnud üle 4600 Ukraina lapse, kuid koolitoetust maksame ka teistest riikidest pärit ajutise või rahvusvahelise kaitse saanud lastele. 

Lapsevanemate tagasiside

Küsisime 150 lapsevanemalt, kuidas on meede laste kooliminekut toetanud. Tagaside oli läbivalt positiivne, sest toetusest oli peredele palju abi. See andis võimaluse osta hädavajalikke koolitarbeid, sest kooliteed alustades tekib palju väikeseid oste vihikute, pastakate ja muu näol, mis kokku lüües moodustavad pere eelarvest märkimisväärse summa. 

Üldjoontes hindasid vastanud toetuse saamist lihtsaks. Positiivsena toodi välja süsteemi head toimimist -  kui dokumendid korras, laekus toetus pangakontole juba mõne päeva möödudes. Tänu kiirele menetlusele julgeti toetuse taotlemist soovitada ka oma tuttavatele. 

Kõige enam on segadust tekitanud õige dokumendi esitamine. Taotluse juurde tuleb lisada tähtajalise elamisloa otsus, millelt selgub elamisloa andmise alus. Pahatihti on tõendusmaterjalina kaasa pandud lapse fotod või ID-kaardi koopiad. Mõningatel juhtudel on õige dokument kaotsi läinud ning Politsei- ja Piirivalveametist dokumendi duplikaadi saamine on osutunud vaevarikkaks.

Vastanutest 76% said toetust ühe lapse eest, 21,3% kahe lapse ja 3% kolme lapse eest. Toetuse saajate hulgas on ka üksikuid lapsevanemaid ning eeskostjaid, kes on saanud toetust veel enama arvu laste eest. Toetuse maksame välja taotleja Eesti pangakontole.

Kuidas toetust kasutati?

Kõige enam ehk 98 vastajat kasutasid toetust koolitarvete soetamiseks, 86 vastajat ostsid lastele riideid ning 27 inimest toiduaineid. Küsimust täites sai valida mitu valikuvarianti.


 

Kui tead mõnd rahvusvahelise või ajutise kaitse saanud last, kes pole veel koolitoetust saanud, siis palu neil esitada taotlus siin https://www.pagulasabi.ee/koolitoetus.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
8 + 3 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.