Skip to main content

Õpetajaskonna ettevalmistamine rändetaustaga lastele toetava õpikeskkonna loomiseks

-

2019. aastal viis Eesti Pagulasabi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi mitmesuguseid tegevusi, et toetada lastaedade õpetajaid erineva rändetaustaga laste vastuvõtmisel ja mitmekultuurilisust toetava õpikeskkonna loomisel. Muuhulgas uuendati koolitusprogrammi „Avatud algus“ ning tehti neli neljapäevast koolitust. Samuti toimus 2019. aasta suvel kaks neljapäevast lõimumislaagrit pagulas- ja kohalikele lastele ning kolmes lasteaias vajaduspõhised koolitused.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.