Skip to main content

Otsime vabatahtlikke tugiisikuid Harju-, Rapla- ja Järvamaale!

Soovid Eestisse jõudvatele pagulastele toeks olla ja neid aidata? Oled motiveeritud ja iseseisev?

Tule Eesti Pagulasabisse VABATAHTLIKUKS TUGIISIKUKS!

Mida sa tegema hakkad?

Et tagada väljakoolitatud tugiisikute olemasolu üle kogu Eesti, otsime uusi vabatahtlikke pagulaste tugiisikuid Harju- (sh Tallinn), Rapla- ja Järvamaale. Vajame tugiisikuid mitte ainult Tallinnasse, vaid ka väiksemates keskustesse. Tugiisiku ülesandeks on aidata ja nõustada Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesi, eesmärgiga toetada nende iseseisvust. Näiteks võib tugiisik pagulasel aidata orienteeruda Eesti riigisüsteemis, suhelda alguses ametiasutustega, aidata välja arendada suhtlusvõrgustik ja tutvustada siinset eluolu.

Miks sa meile sobid?

  • Sul on tahe aidata Eestisse jõudnud rahvusvahelise kaitse saajaid.
  • Sul on valmisolek panustada ajaliselt tugiisikutöösse (vähemalt 5h nädalas).
  • Sa oskad rääkida mõnda levinud võõrkeelt (inglise, vene, prantsuse, araabia).
  • Sa elad Harju-, Rapla- või Järvamaal.
  • Parimal juhul on sul ka varasem kokkupuude sotsiaaltöö või sihtgrupiga.

Mida me omalt poolt pakume?

Me usume, et rahvusvahelise kaitse saajaid (ehk pagulasi) tuleb aidata. Eesti ühiskonda lõimumisel on sinu roll nende toetamisel ülioluline. Tugiisikutele pakume:

  • tugiisiku baaskoolitust (koolitus toimub 18.-19. veebruaril 2017 Tallinnas);
  • hilisemaid täiendkoolitusi, supervisioone ja ühisüritusi;
  • vabatahtliku tööga seotud kulude katmist;
  • igakülgset tuge ja nõustamist;
  • võimalust reaalselt aidata.

Mis edasi?

Kui arvad, et sinus on kõik eelnev olemas, siis saada hiljemalt 30. jaanuariks oma CV ja motivatsioonikiri aadressile taavet@pagulasabi.ee

Lisaküsimustele vastab tugiisikute koordinaator Taavet Tomberg telefonil 52 65364 või meili teel taavet@pagulasabi.ee

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.