Skip to main content

Kogukonna nõukogud

Kogukonna nõukogud

Kogukondade nõukogud on Gruusia pagulaste ja riigi sees ümberasustatud isikute mitteametlikud esindusorganid. Kogukondade nõukogud hindavad kogukondade vajadusi, pakuvad foorumit lahenduste leidmiseks ja platvormi õiglase ja kaasava poliitika ja teenuste vajaduste ja soovituste väljendamiseks nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form