Skip to main content

Kogukonna üritused

Kogukonna üritused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi (näiteks meeste- ning naistegruppe ja kohanemisklubi) ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Grupiüritustel on nt mängitud jalgpalli ja discgolfi, tehtud naiste enesekindluse töötube ja käidud lasteooperis jne. Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form