Skip to main content

Kohanemis=koolitused

Kohanemis­koolitused

Kvaliteetne info ning heade inimeste toetus aitab teha paremaid valikuid ning kiirendab kohanemist. Eesti Pagulasabi pakub pagulastele võimalust osaleda tasuta grupinõustamistel üle Eesti. Üritustele registreerumine toimub Fienta keskkonnas

Pilt
group watching their tablets or phones

Digitehnoloogiad

Digioskuste arendamise koolitusel anname ülevaate Eesti digiteenustest ja e-riigist. Tutvume Eesti kui e-riigi erinevate teenuste ja võimalustega (eesti.ee; e-Haigekassa; e- Maksuamet; e-pangandus, e-kool; e-Töötukassa; jne), leiame lahenduse erinevatele küsimustele seoses e-teenuste ja võimalustega Eestis ning rakendame uusi oskusi ka praktikasse -  harjutame antud süsteemide kasutamist (olemas igale osalejale arvuti). Osalemise eelduseks on ID-kaardi, mobiil- ID või Smart - ID olemasolu.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

 

Eesti tööturg

Tööteemalisel koolitusel anname ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööigusest. Vaatame koos, millised on olulised suunad Eesti tööturul, millised institutsioonid toetavad töötajat tööturule sisenemisel ning millised toetavad töötajat õiguslike küsimuste korral. Tutvume Töötukassa võimalustega: e-Töötukassa, karjäärikonsultantide teensued, koolitused jne. Vastame osalejate küsimustele ning arutame koos erinevaid karjäärivõimalusi Eesti tööturul.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi ja Eesti Tööinspektsioon.

 

Haridussüsteem Eestis

Haridusteemalisel koolitusel tutvume Eesti haridussüsteemiga, seda alusharidusest (lastehoid ja lasteaiad), põhi-, kesk - ja kõrghariduseni. Käsitleme teemasid, mis puudutavad noorsootööd ja huviharidust, erinevaid kutseharidusvõimalusi, täiskasvanuõpet. Vaatame koos, millised on edasiõppimisvõimalused peale  põhikooli või gümnaasiumi, millised on võimalused tõendada enda haridustaset Eestis (Eesti ENIC/NARIC Keskus), jne. Vastame osalejate küsimustele ja aitame leida lahendusi, et toetada osalejaid osa saamaks Eesti haridussüsteemi võimalustest.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

 

Kuidas alustada ettevõtlusega Eestis?

Ettevõtlusteemalisel koolitusel keskendume oma ettevõtte alustamisega kaasnevatele teemadele - millised on võimalikud ettevõtlusvormid, milline on vastav seadusandlus, milline on Eesti maksusüsteem. Vaatame koos, milliseid toetusvõimalusi saab kasutada ettevõtlusega alustamisel, tutvume töötajate registreerimisega e- Maksuametis, ettevõtluskonto plusside ja miinustega jne. Jagame kogemusi seoses ettevõtete avamisega erinevates valdkondades (toitlustus, iluteenindus, jms). Koolitusel osalejatel on suurepärane võimalus jagada enda kogemusi ja saada uusi ideid ja vastuseid tekkinud küsimustele.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

 
Juriidilised küsimused Ukrainas ja Eestis

Õigusteemalisel koolitusel tutvume Eesti õigussüsteemiga eraisiku vaatenurgast, vaatame, millistel õiguslikel alustel on võimalik Eestis viibida, kuidas vormistada erinevaid dokumente, kuidas müüa kinnisvara Ukrainas, kuidas osta Eestis, kuidas orienteeruda  meie tervishoiusüsteemis, kuidas toimida lahutuse või abiellumise korral, kuidas maksta õgesti maksta jpm. Juriidilised toimingud Ukrainas ja Eestis on erinevad, meie koolitus aitab osalejatel paremini orienteeruda vajalikes toimingutes ning saada oma küsimustele ka vastuseid.

Koolitust korraldab MTÜ Eesti Pagulasabi.

 
Leia endale sobilik koht, aeg ja teema ning pane end kirja SIIN! Lisame keskkonda pidevalt uusi sessioone erinevates Eesti paikades.
Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.