Skip to main content

Rahapõhine toetus sõjas kannatanud elanikele Kiievi, Tšernihivska, Sumska ja Harkivi piirkondades

-

Pakkuda õigeaegset elupäästvat abi ümberasustatud ja ümberasustamata isikutele, keda vaenutegevuse eskaleerumine mõjutab. Tagada sõjast mõjutatud elanikkonnale lühiajaline juurdepääs toiduabile, pakkudes rahalist abi. 

Kasusaajateks on 60 500 last ja täiskasvanut, kes on olnud sunnitud põgenema aktiivse konflikti eest turvalisematesse kohtadesse ja neid, kes viibivad rünnaku all.

Funder
Maailma Toiduprogramm
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.