Skip to main content

Saame tuttavaks! Kogukondlikud teabe- ja koostöötegevused

-

Projekt jätkab 2017–2019. aasta teavitusprojekti “Saame tuttavaks!”. Jätkuprojekt toetub esimese projektiga alustatule ja sealt saadud õppetundidele, jätkates laias laastus samade eesmärkide ja soovitud tulemustega. Projektitegevuste eesmärk on suurendada kogukondlikku teadlikkust Eestis elavate uussisserändajate (sh pagulaste) kohta, suurendada kohalike kogukondade ühtsustunnet ja avatust uussisserändajate suhtes ning omakorda nende aktiivset osalust kogukonnaüritustes. Nende eesmärkide täitmiseks korraldatakse kokku 45 ühisüritust kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate või teiste uussisserändajate osalusel, koostatakse neid tegevusi toetavad infomaterjalid ning pannakse kokku Eestis elavate uussisserändajate lugusid ja nippe koondav raamat.

Kõik "Saame tuttavaks!" üritustesarja üritused on leitavad lehelt www.saametuttavaks.ee

Projekti partner on sotsiaalne ettevõte Siin & Sääl OÜ.

Funder
Euroopa Liit AMIFi kaudu ja Siseministeerium
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
3 + 5 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.