Skip to main content

Süüria pagulaste iseseisva jätkusuutliku toimetuleku ja toiduturvalisuse toetamine Jordaanias läbi veesäästliku põllumajanduse

-

Soovime aidata haavatavatel elanikkonnarühmadel parendada toimetuleku võimalusi ja toiduturvalisust ning kohaneda kliimamuutustega edendades säästvaid põllumajanduse tavasid majapidamiste tasandil. 

Meie olemasolevas hüdropoonilises kasvatuses saavad peamiselt tööd Süüria pagulased, kes, nendele seatud tööturul tegutsemise piirangute tõttu, tohivad töötada vaid põllumajanduse, tootmise, ehituse ja kitsalt defineeritud teeninduse sektorites. Käesoleva projekti raames soovime jätkata ja parandada neile toimetuleku toe pakkumist läbi väärikate töövõimaluste ja toimetuleku vahendite loomise. Selleks viime läbi koolitusi säästva põllumajandusmeetodite teemal ning pakume kasusaajatele majapidamistes kasutatavaid hüdropoonilisi lahendusi - ehitame välja hüdropoonilisi kasvuhooneid kasusaajate maal. Lisaks, loome online-keskkonda, kus kasusaajad saavad vahetata taimekasvatusega seotud kogemusi ning küsida küsimusi põllumajanduse ja hüdropoonika ekspertidelt.

Projekti tulemuseks on kasusaajate paranenud teadmised ja oskused säästlike põllumajandusmeetodite kohta tänu millele nad saavad kindlustada enda toimetulekut kasvatades toitaineid enda tarbimiseks või müügiks ning soovil kasutades saadud teadmisi tööturule sisenemiseks.

Funder
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus
Kontaktisik
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.