Skip to main content

Tugiisikuteenuse ja kohanemist toetavate teenuste pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele

-

Projekti AMIF2018-3 üldeesmärgiks on rahvusvahelise kaitse saajate kiire ja tulemuslik kohanemine Eesti ühiskonnas. Projekti tulemusena tunnevad rahvusvahelise kaitse saanud inimesed end piisavalt ja mitmekülgselt toetatult, orienteeruvad Eesti riigisüsteemis ja ühiskonnakorralduses ning tulevad iseseisvalt toime oma igapäevaelu korraldamisega.

Projekti raames pakutakse rahvusvahelise kaitse saajatele individuaalset tugiisikuteenust ning muid kohanemist toetavaid teenuseid. Esmakordselt Eestis piloteeritakse projekti raames pagulastele suunatud kogemusnõustamist, samuti arendatakse välja uusi koolitusi ja töötube.

Tugiisikuteenus koosneb neljast erinevast teenuseosast:

  1. administratiivsete ja esmase kohanemise küsimustega tegelev tugiisik, kes tegutseb toetatava perega reeglina esimese 3-4 kuu jooksul;
  2. pärast esimest 3-4 kuud saab klient administratiivsete küsimuste ja probleemide puhul nõustamist teenuse koordinaatori vastuvõtult Tallinnas või Tartus;
  3. sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooniga toetav kohanemismentor, kes on vabatahtlik ning kellel on ettevalmistus coaching meetodis;
  4. oma sarnaste kogemuste pinnalt uusi saabujaid toetav kogemusnõustaja, kellel on vastav ettevalmistus.

Projekti raames leiab aset nelja tüüpi kohanemist toetavaid teenuseid:

  1. eluoskuste töötoad: ettevalmistus tööle asumiseks, lapsevanematele suunatud koolitused, digitaalse kirjaoskuse koolitused, peremajandamise töötoad;
  2. vaimset tervist toetavad grupitegevused: kunstiteraapia, naistegrupp, meestegrupp;
  3. keeleõpet toetavad vabatahtlikud keelepartnerid;
  4. tööturule sisenemist toetavad vabatahtlikud tööalased mentorid.
Funder
Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.