Skip to main content

Tule pagulaste tugiisikuks!

Kas soovid Eestisse jõudvatele pagulastele toeks olla ja neid aidata? Soovid teha osalise koormusega tööd ja hindad paindlikku töökorraldust? Siis kandideeri tugiisikuks!

Eesti Pagulasabi pakub kohanemist toetavaid teenuseid kõikidele Eestis kaitse saanud pagulastele. Üks neist teenustest on individuaalne tugiisikuteenus. Tugiisiku eesmärgiks on toetada esimese 3-4 kuu jooksul pagulaspere võimalikult kiiret iseseisvumist Eestis. Selleks aitab ta oma toetatavaid esmasel asjaajamisel, nõustab ja annab infot ning viib kokku teiste teenustega. Tugiisikud on tasustatud tunnipõhiselt käsunduslepingu alusel.

Otsime oma kollektiivi tugiisikuid Tallinnas ja Harjumaal.

Miks sa meile sobid?

  • Sul on (või on omandamisel) sotsiaaltöö või lähedase valdkonna alane haridus ja/või töökogemus sotsiaalvaldkonnas. Arvestame ka vabatahtliku töö kogemust.

  • Sa tahad aidata Eestisse jõudnud rahvusvahelise kaitse saajaid.

  • Sa oskad rääkida mõnda levinud võõrkeelt (inglise, vene, prantsuse, araabia).

  • Sa suhtud kultuurilistesse erinevustesse avatult.

Mida omalt poolt pakume?

  • tunnipõhist tasustamist (sobib paindliku graafikuga osaajaga tööks);

  • tugiisiku baaskoolitust, hilisemaid täiendkoolitusi, supervisioone ja ühisüritusi;

  • tööga seotud kulude katmist;

  • igakülgset tuge ja nõustamist.

Kuidas edasi?

Kui arvad, et sinus on kõik eelnev olemas, saada hiljemalt 16. märtsiks oma CV ja motivatsioonikiri aadressile anu@pagulasabi.ee. Lisaküsimustele vastab tugiteenuste projektijuht Anu Viltrop telefoni +372 5665 9118 või e-posti anu@pagulasabi.ee teel.

Tugiisikuteenust pakume projekti "Tugiisikuteenuse ja kohanemist toetavate teenuste pakkumine rahvusvahelise kaitse saajatele" raames, mida rahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.