Skip to main content

Eesti Pagulasabi 27. juuni ülevaade Ukraina teemal

 • Valminud on järjekordne Joint Market Monitoring Initiative'i raport turgude ja hindade kohta. Uuringu jaoks andmekogumises osaleb ka Eesti Pagulasabi, meie vastutusalaks on Zaporižžja ja Harkivi oblastid. Uuring aitab humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet sellest, kus ja kuidas Ukrainas turud toimivad, kas ja kui kiiresti esmatarbekaupade hinnad tõusevad jne.
 • Möödunud nädalal jagasime koostöös kohapealse vabatahtliku grupiga Kyiv Volunteers laiali 250 toidupakki Nemishaieve asula vähekindlustatud elanikele.
 • Olulisim info põgenikele on leitav meie kodulehelt korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

Humanitaarabi Ukrainas sees

Mida hetkel teeme? 

 • Jagame rahapõhist toetust (multi-purpose cash assistance), et inimesed saaksid ise otsustada, mida neil enim vaja on. Praeguse seisuga oleme toetanud 38 467 leibkonda (umbes 115 000 inimest). Kokku oleme vahendanud ligi 18 miljoni euro eest rahapõhist toetust (Eesti annetajate toetus + WFP + OCHA + IRC). Toetus on 2220 UAH (= umbes 70 EUR) ühe leibkonnaliikme kohta ühes kuus.
 • Avasime eraldi taotluskeskkonna meie Ukraina rahapõhise toetuse taotlemiseks: https://register.pagulasabi.ee/ 
 • Meie Ukrainas kohapeal tegutsev kõnekeskus teenindab umbes 1500 inimest päevas, nõustades ja jagades infot toetusvõimaluste kohta ning tehes eelvalikut meie enda rahapõhisesse programmi ja suunates inimesi vajadusel edasi teistesse programmidesse.
 • Toetame Ida-Ukraina haiglaid meditsiinitarvikute, meditsiinitehnika, toidu, generaatorite ja muu vajalikuga.
 • Oleme laiali jaganud 900 tekki, 4600 magamiskotti ja muud esmavajalikku pommivarjendites ja sisepõgenike majutuskohtades olevatele inimestele. 
 • Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet sellest, kus ja kuidas Ukrainas turud toimivad, kas ja kui kiiresti esmatarbekaupade hinnad tõusevad jne. Meie vastutusalaks on Zaporižžja ja Harkivi oblastid. Loe värsket raportit siit. 
 • Viime koostöös kohapealse vabatahtliku grupiga Kyiv Volunteers läbi toidujagamisprogrammi Kiievi oblasti vabastatud piirkondades, kus turud veel hästi ei toimi. Ühest rahvusvahelistele standarditele vastavast toidupakist jätkub kaheks nädalaks. Möödunud nädalal jagati 250 toidupakki laiali Nemishaieve asulas.

Lisaks Eesti annetajate toele teeme rahapõhist sekkumist ka rahvusvaheliste partneritega:

 • Maailma Toiduprogrammiga (WFP) toetame rahapõhise sekkumisega 60 500 inimest Kiievi, Harkivi, Sumõ ja Tšernihivi oblastites.
 • ÜRO humanitaarasjade koordineerimise ameti (OCHA) hallatava Ukraina humanitaarabifondi rahastusel anname rahapõhist abi 12 000 inimesele Zaporižžja ja Donetski oblastites üheks kuuks ning 4000 inimesele Poltava, Tšerkassõ ja Kirovohradi oblastites kolmeks kuuks.
 • International Rescue Committee (IRC) rahastusel toetame 21 000 inimest Harkivi, Sumõ, Tšernihivi, Kiievi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites.

Sõjapõgenike toetamine Eestis

Mida hetkel teeme?

 • Nõustame inimesi Tallinnas (Liivalaia 28, Eesti Pagulasabi kontor) igal tööpäeval. Avatud on infotelefon Ukraina põgenikele ja neid aitavatele inimestele: +372 5881 1311 (iga päev kell 10-17); samuti e-mail: dopomoha@pagulasabi.ee.
 • Olulisim info põgenikele on üleval meie kodulehel korduma kippuvate küsimuste rubriigis.
 • Vahendame majutuskohti meie andmebaasist, hetkel oleme vahendanud ligi 930 majutuskohta. Majutuspakkumisi saab üles laadida Kinnisvara24 lehel. Samuti oleme Sotsiaalkindlustusametile ametlik lepingupartner pikaajalise majutuse vahendamisel riiklikes majutuskeskustes olevatele Ukraina põgenikele.
 • Korraldame ukrainlastele grupinõustamisi üle Eesti neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Toimunud on 30 digioskuste töötuba, 42 kohanemise ja 13 lapse kohanemise teemalist grupinõustamist; hetkel on nõustamised aset leidnud Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus, Tapal, Otepääl, Haapsalus, Keilas, Kuressaares ja Narvas ning neist on osa võtnud ligi 600 Ukraina sõjapõgeniku.
 • Pakume psühhoterapeudi eest veetavaid toetusgruppe. Gruppi registreerumiseks tuleb helistada Tallinna psühholoogilise kriisiabi telefonil 631 4300 (E-R 9-19, L 10-15). Peagi avame toetusgrupi ka Maardus.
 • Maksame kõigile Eestis kooliteed alustavatele pagulaslastele koolitoetusi. Hetkeseisuga on laekunud 1656 avaldust ning välja on makstud 1537 taotlust 2041 lapsele, kogusummas 102 050 eurot. Ülejäänud taotluste osas on käimas andmete ülevaatamine ja kontroll. 
 • Korraldamisel on üks linnalaager ning neli ööbimisega laagrit lastele vanuses 7-18 eluaastat. Laagrid toimuvad juulis ja augustis. Laagritesse võtame vastu kuni 150 pagulastaustaga last.

Annetused ja annetuste kasutamine

 • Rahalisi annetusi on Pagulasabile kogunenud enam kui 5,3 miljonit eurot, sh sihtannetused, mis tehti evakuatsioonide korraldamiseks ja annetused Eesti-sisesteks tegevusteks. Sellest 2,3 miljonit eurot annetustena kogutud vahendeid on mai lõpu seisuga kulunud Ukrainas sees humanitaarabi andmiseks ning 555 000 eurot kulus evakuatsioonide korraldamiseks. Koolitoetusi oleme välja maksnud enam kui 100 000 euro eest.
 • Eesti Pagulasabi saab jätkuvalt toetada meie kodulehel või Ukraina heaks kampaanialehel.

Eesti Pagulasabi administratiivkulud on kaetud erinevatest projektidest, neid me annetusrahadest ei kata. Kõik meie finantsaruanded on iga-aastaselt auditeeritud, eelnevate aastate aruanded on avalikult leitavad meie kodulehelt. Kui on soov detailsema info järele, siis palume saata päring info@pagulasabi.ee.

Lisa

MTÜ Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Eesti Pagulasabi on Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi organisatsioon. Ida-Ukrainas on Pagulasabi humanitaarabi osutanud alates 2014. aastast.

Foto: Hlib Stoiko, toidupakkide jagamine Kiievi oblastide külades

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.