Skip to main content

Nõustamis=programm

Nõustamis­programm

Nõustamisprogrammi eesmärk on ümberasustatud inimestele olulise teabe ja vajaduspõhise abi pakkumine ning pagulaste kohanemise ja iseseisvuse toetamine. Lähtume abivajajate isiklikest vajadustest, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Pilt
Meeskond suvepäevadel 2023

Tegevussuunad

Kohanemis­koolitused

Kvaliteetne info ning heade inimeste toetus aitab teha paremaid valikuid ning kiirendab kohanemist. Eesti Pagulasabi pakub pagulastele võimalust osaleda tasuta grupinõustamistel üle Eesti. Üritustele registreerumine toimub Fienta keskkonnas

Nõustamine

Nõustame inimesi eelregistreerimisega Tallinnas (Vambola 6, Eesti Pagulasabi kontor) tööpäeviti vahemikus 10–17. Kõikidele põgenikele ja neid aitavatele inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (tööaeg E–R kell 10–17), e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on pakkuda tuge rahvusvahelise kui ka ajutise kaitse saanutele andes suuniseid ja juhiseid, et ühiskonda integreerumine oleks lihtsam.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Eesti Pagulasabi on rahvusvahelise kaitse saajatele nõustamis- ja tugiteenuseid pakkunud alates 2012. aastast.

Programm toetab pagulaste iseseisvat toimetulekut Eestis. Nõustamisprogrammis pakume pagulastele kvaliteetset, asja- ja ajakohast teavet nende isiklikest vajadusest lähtuvalt, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele.

2022. aastal hüppeliselt kasvanud pagulaste arvu tõttu avasime kõnekeskuse ja vastuvõtupunkti Tallinnas, regulaarselt toimuvad töötoad ja koolitused üle Eesti (nt digioskuste ja tööturu-teemalised grupinõustamised), kohanemiskoolitused ja vajaduspõhine individuaalne tugiisikuteenus.

Eesti Pagulasabi nõustamisprogramm:

  • Pakub kvaliteetset ja kontrollitud teavet õigustest, kohustustest ja võimalustest Eestis. 
  • Pakub laiaulatuslikku nõustamist ja vajadusel suunab teistele teenustele.
  • Toetab iseseisvust ja kohanemist uue ühiskonnaga.
  • Aitab läbi teenuste muuta tervet Eesti ühiskonda sidusamaks.

Nõustamisteenuseid osutatakse lähtudes inimeste vajadustest ja austades neid kui oma elu eksperte.

Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.