Skip to main content

Eesti Pagulasabi tegevuste ülevaade 2. oktoobril 2023

 • Armeenia heaks! - annetuskampaania Mägi-Karabahhist põgenenute toetuseks
 • Ukrainas sees oleme rahapõhist abi andnud juba umbes veerand miljonile inimesele
 • Alates esimesest oktoobrist tõusis rahapõhine toetus Ukrainas 3600 grivna peale kuus
 • Nõustamine eelregistreerimisega Tallinnas (Vambola 6, Eesti Pagulasabi kontor) on avatud iga päev vahemikus 10-17
Humanitaarabi programm
Ukraina
 • Anname rahapõhist abi (multi-purpose cash assistance), mille eest saavad inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud umbes veerand miljonile ehk ca 250 000 inimesele kokku ca 45 miljoni euro väärtuses. NB! Alates esimesest oktoobrist tõusis rahapõhine toetus 2220 UAH (= umbes 61 EUR) ühe leibkonnaliikme kohta ühes kuus 3600 UAH (umbes 92 eurot) peale. Tegemist on rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahastajate ühise kokkuleppega seoses üldise hindade ja teenuste tõusuga Ukraina elanikele. Kokku saab abi kolme kuu vältel. Ukraina rahapõhise toetuse taotlemiseks on avatud eraldi kõnekeskus ja taotlusplatvorm: https://register.pagulasabi.ee/. Hetkel anname toetust Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastides. 
 • Aprillist kuni augusti alguseni andsime toiduabi üle 24 000 inimesele Harkivi, Donetski ja Zaporižžja oblastides. Septembrist lisandus abisaavate oblastide sekka Herson. 
 • Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet sellest, kus ja kuidas Ukrainas turud toimivad, kas ja kui kiiresti esmatarbekaupade hinnad tõusevad jne. Meie vastutusalaks on Zaporižžja ja Harkivi oblastid.
Toimetulekuprogramm
Eesti
 • Alanud on Pagulasabi ja Garage48 koostöös loodud ettevõtlusprogramm.  Programmis osaleb 50 äriideed ning programmi lõppedes valitakse žürii poolt välja 15 parimat, kes saavad auhinnaks 6-kuud kestva mentorprogrammi. 
 • Alanud on ettevõtluse arendusprogramm Tartus ja Jõhvis, mille käigus saavad 30 Ukraina üksikisikut või meeskonda tuge oma äri alustamiseks või jätkamiseks Eestis. Programmi lõpus valitakse žürii poolt välja 3 parimat, kes saavad auhinnaks 1000 eurose toetuse.
Jordaania
 • Jordaanias on Eesti Pagulasabil kaheksa hüdropoonilist kasvuhoonet, kus kasvatatakse veesäästikul viisil maasikaid, herneid, maitsetaimi ja muud, mis pakuvad nii tööd kui tagavad toiduturvalisust haavatavatele kohalikele ja süüria põgenikele. Hetkel on Jordaanias käimas programm mille raames rajatakse väiksemamõõdulised kasvuhooned kasusaajate kodudesse, mille tulemusena saavad abisaajad kasvatada omatarbeks toitu, või väärindada ja müüa seda kogukonnas. Hetkel on rajatud 11 kasvuhoonet, kokku tuleb neid aga 18. Hetkel käivad kasvuhoonetes sisetööd veesäästlike istutussüsteemide rajamiseks.   
Nõustamisprogramm
 • Treeningud on alanud Tööturu programmis, mille eesmärk on toetada ja valmistada osalejaid ette aktiivseks tööotsimiseks Eesti tööturul. Kokku osaleb programmis 50 inimest ning see toimub vene ja inglise keeles.
 • Nõustame inimesi eelregistreerimisega Tallinnas (Vambola 6, Eesti Pagulasabi kontor) iga päev vahemikus 10-17. Ukraina põgenikele ja neid aitavatele inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (avatud E-R kell 10-17), e-mail dopomoha@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.
 • Alustasime kohanemist toetavate koolituste uuendatud kavaga. Korraldame koolitusi üle Eesti viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused. Tänaseks on toimunud on 237 digioskuste töötuba ning 76 töö teemalist koolitust. Lisaks ka 13 haridusteemalist, 13 juriidilisi küsimusi käsitlevat nõustamist ning 16 ettevõtlusteemalist koolitust. Nõustamised leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud ligi 4150 Ukraina pagulast.
 • Rahvusvahelise kaitse kohanemisprogrammi on nüüdseks lõppenud. Selle programmi läbisid 2889 inimest. 
 • Vahendame majutuskohti meie andmebaasist. Majutuskohtade nappuse tõttu me hetkel Sotsiaalkindlustusameti hallatavates riiklikes majutusasutustes pikaajalist majutust ei vahenda. Keskendume hädamajutuse pakkumisele nendele ukrainlastele, kes on ootamatult elukoha kaotanud. Kogume eraisikute majutuspakkumisi (esmajoones Tallinnas, Tartus ning teistes suuremates linnades), pakkumised saab kirja panna kodulehe vormi kaudu
 • Olulisim info pagulastele on üleval meie kodulehel korduma kippuvate küsimuste rubriigis. Rubriigi infot värskendame jooksvalt eesti, inglise, vene ja ukraina keeles.
Vaimse tervise programm
 • Vaimse tervise suunal tõime eelmisel aastal koostöös MTÜ-ga Peaasjad Eestisse MindSpring nimelise metoodika, mis toetab pagulastaustaga inimeste kohanemist uues keskkonnas. Pakume programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid märtsis ja tänaseks on kokku saanud 12 gruppi Keilas, Haapsalus, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Tallinnas ja Tartus.
Kogukonnaprogramm
 • Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi (naiste- ja meestegrupid, kohanemisklubid) ning suuremaid pereüritusi. Sellel aastal on toimunud kokku 226 üritust/grupitegevust, kus on osalenud üle 3500 inimese ning toimunud on viis laagrivahetust kokku 120 lapsele

Kogukonnaprogrammi toetab mh ÜRO Pagulasamet (UNHCR). 

Huvikaitseprogramm
Eesti 

Huvikaitseprogrammi üks olulisemaid tegevusi on järjepidev pagulaste õiguste täitmise monitoorimine ehk rahvusvahelise kaitse seire. Koondame järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Huvikaitseprogrammi raames teeme tihedat koostööd omavalitsuste, riiklike institutsioonide, inimõiguseid kaitsvate organisatsioonidega Eestis ning Euroopa pagulasorganisatsioonide katusorganisatsiooni Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukoguga (ECRE - European Council on Refugees and Exiles).

Gruusia
 • Gruusias aitame sel aastal võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele läbi kogukonna nõukogude. Kogukonna nõukogud on Gruusia sisepõgenike ja Ukraina pagulaste mitteametlikud esindusorganid. Nüüdseks on nõukogude liikmed koolitatud ja esimesed kohtumised nõukogu formaadis peetud. Ukraina põgenike kogukonna nõukogu Gruusias valis endale äsja esinaise ning kinnitas statuudi. 

Eesti Pagulasabi tegevused on suures osas toetatud institutsionaalsete rahastajate poolt: Euroopa Liit (ECHO), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA), USAID/Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), Eesti Välisministeerium jt. 

Eraisikuna ja ettevõtetena saab meie tegevusi jätkuvalt toetada meie kodulehel.

MTÜ Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Eesti Pagulasabi on Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi organisatsioon. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.