Skip to main content

Grupinõustamised pakuvad ukrainlastele kasulikke teadmisi ja olulisi kontakte Eestis kohanemiseks

Pilt

Riigid

521
Programmid

Aprilli lõpust alates oleme üle Eesti korraldanud ukrainlastele grupinõustamisi neljal teemal: kohanemine, töövaldkond, digioskused ning lapse kohanemise toetamine. Lisaks spetsiifilistele teadmistele on aidanud need pagulastel oma siinset kontaktvõrgustikku ja sõpruskonda laiendada ning loonud parema pinnase oma elu ülesehitamiseks. 

Grupinõustamiste eesmärk on põgenikele pakkuda turvalises keskkonnas võimalust teiste samasuguses olukorras olevate inimestega oma kogemusi vahetada. Neid viivad läbi oma ala asjatundjad ning ukrainlased ise, kes kasutavad kokkulepitud meetodeid ning annavad suuniseid, kust leida kvaliteetset ja kontrollitud infot. Töötoad aitavad pagulastel luua kontakte ja suhtlusvõrgustikke.

Anna: “Olen korraldajatele väga tänulik mitte ainult koolituse eest, vaid ka võimaluse eest kohtuda teiste pagulastega. Koolitaja oli väga tähelepanelik ning lähenes meie küsimustele väga personaalselt.”

Tänaseks on toimunud 42 kohanemise töötuba, milles arutatakse Eestisse jõudnud pagulaste järgmisi samme. Jagatakse suuniseid, milliseid oskusi ja teadmisi oleks vaja siin edukaks kohanemiseks. Arutletakse ühiselt, kuidas kohaneda eestlaste eripäradega ja mida kohalikega suhtlemisel arvesse võtma peaks, et integreerumine sujuvamalt laabuks.

Irina: “Üldise Eesti ettekujutuse osas oli töötuba väga informatiivne. Koolitajad vastasid kõikidele minu küsimustele, mis kohanemisprotessis seni esile olid kerkinud. Kohtumine toimus väga sõbralikus ja soojas õhkkonnas.”

Digioskuste töötoas on luubi all kõik e-riigi võimalused - internetipangandus, patsiendiportaali tutvustus, digiallkirjastamine ning muu e-pädevustega seonduv. Tänaseks on toimunud 30 digioskuste töötuba. Neid aitavad läbi viia BCS Koolitus AS. 

Vera: “Mulle väga meeldis, et digioskuste koolitusel räägiti väga aktuaalsetest teemadest - toimingud ID-kaardiga, dokumentide digiallkirjastamine, arstide ja raviasutuste kohta vajaliku info otsimine ja palju muud. Koolitaja oli väga tähelepanelik ning vastas kõikidele küsimustele.”

Lapse kohanemise grupikohtumistel jagavad koolitajad kasulikke praktikaid, kuidas ära tunda lapse traumat ning talle vajalikku abi pakkuda. Tutvustatakse ka Eesti haridus- ja tervishoiusüsteemi. Tänaseks on toimunud 12 lapse kohanemise teemalist grupinõustamist. Koolitusi viib läbi MTÜ Igale Lapsele Pere. 

Irina: “Ma väga tänan sellise olulise ja vajaliku töötoa eest. Sain palju infot, kuidas olla teadlikum lapsevanem ning toetada oma last paremini!”

Tööturu teemalistel grupikohtumistel tutvustatakse osalejatele Eesti tööturgu ning töötajate õigusi ja kohustusi. Koolitustel pööratakse tähelepanu, kuidas tunda ära kahtlaseid tööpakkumisi ning kuhu pöörduda, kui töötaja õigusi on rikutud. Kohtumisi aitavad läbi viia Töötukassa ning Tööinspektsiooni spetsialistid. 

Nataliia: “Kohtumine oli mulle väga vajalik. Muuhulgas andis see mulle paremad teadmised Eesti palgatasemest ja tööõigusest. Usun, et olen niimoodi tööotsimisel teadlikum ja enesekindlam.”

Hetkel on nõustamised aset leidnud Tallinnas, Tartus, Rakveres, Pärnus, Tapal, Kuressaares, Kosel, Otepääl, Haapsalus, Keilas ja Narvas ning neist on osa võtnud üle 500 Ukraina sõjapõgeniku. Laiendame oma koolituste pakkumise asukohti. 

Nõustamisi korraldades lähtume võimalikult palju osalejate personaalsetest vajadustest. Näiteks korraldame koolitusi erinevatel kellaaegadel nii tööpäevadel, argiõhtudel kui nädalavahetustel. Koolituste korraldustiimi oleme lisaks eestlastest professionaalidele kaasanud ukrainlasi endid, et pakutav sisu oleks ukrainlastele võimalikult asjakohane ja vajalik. Grupinõustamised on tõhusaks täienduseks riigi poolt pakutavale kohustuslikule kohanemisprogrammile. Lisaks rõõmustab meid võimalus pakkuda toredatele ja asjalikele ukrainlastele sisukat tööd.

Info konkreetsete koolituste kohta on leitav siit

Grupinõustamiste läbiviimist toetavad Taipei Läti esindus ja Euroopa Arengupanga Nõukogu.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
2 + 2 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.