Skip to main content

Rändelood. Õppematerjal koolidele

Lae materjal alla! (PDF-formaadis)

Rändeplakatite sünnilugu

Rändetrendid kogu maailmas räägivad ühte keelt: viimaks on kätte jõudnud sotsiaalteadlaste poolt juba mõnda aega ette kuulutatud rändeajastu. ÜRO hinnangul on käesoleval ajal pea iga seitsmes inimene rändaja – see teeb kokku lausa miljard inimest! Seejuures on rände tõukejõud ja vormid mitmekesisemad kui iial varem. Põhjuseid, miks inimesed otsustavad oma kodu selja taha jätta ja tundmatusse sukelduda, on seinast seina: seiklushimu, töötamis- või õppimisvõimalustest haaramine, lähedastega kaasa minemine või hoopis põgenemine tagakiusamise või sõja eest.

Rändest räägitakse üha rohkem nii meedias, isiklikes vestlustes kui ka koolis. Kuna teema ise on aga keeruline ja mitmetahuline, toimub selles vallas palju lihtsustamist ning liigub rohkelt müüte. Nii kiputakse viimastel aastatel rääkima rändest tugevas seoses pagulastega. Kuigi tagakiusamise või sõja eest põgenemine on üks rände põhjuseid, tuleb sealjuures mõista, et inimestel on tegelikult palju erinevaid ajendeid, miks nad oma kodumaalt lahkuda otsustavad.

2016. aastal viisid Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus läbi projekti õpetajate ja noorsootöötajate rände- ja pagulusalase kompetentsi tõstmiseks. Koolituste käigus tõid seal osalenud haridustöötajad korduvalt välja, et puudu on metoodilisest õppevarast, mis aitaks õpilastega rände erinevatest põhjustest rääkida.

Õpetajate probleemitõstatusest ajendatuna asusime välja töötama materjali, mis sütitaks noortes huvi rändeteema vastu ning avardaks nende teadmisi nii rände põhjustest kui rände taga peituvate isiklike lugude mitmekesisusest.

Kuidas rändeplakatid valmisid?

Uue õppematerjali loomisel võtsime eeskuju Saksamaal 2015. aastal läbiviidud koomiksiprojektist “Ränne ühest maailmast teise” (“Wandern zwischen den Welten”), kus Saksamaal elavate välismaalastega läbiviidud intervjuudest oli vormitud kümme kaasahaaravat koomiksit.

Saksamaa projekti eeskujul kogusime 2017. a kevadel isiklikke rändelugusid nii eestlastelt välismaal kui välismaalastelt Eestis. Meile laekus kokku 45 rändelugu, milles kirjutati nii töö-, õpi- kui pererändest, aga ka põgenemistest ja emotsionaalsetest lahkuminekutest. Kirjutajad jagasid nii oma isiklikke rändekogemusi kui ka esivanemate rände mõju oma eluteele.

Laekunud töödest valisime välja 12 huvitavamat ja eripalgelisemat lugu. Koostöös illustraatoriga valmisid iga loo juurde ka neid elustavad pildid. Nii saidki isiklikest lugudest rändeplakatid, mis kajastavad nii põhjuseid, miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad, kui ka seda, kuidas sisserändajad või nende järeltulijad end uues ühiskonnas tunnevad.

Oleme südamest tänulikud kõigile neile 45-le inimesele nii siin kui võõrsil, kes meiega lahkelt oma isiklikku rändelugu jagasid. Samuti soovime tänada neid 52 õpetajat, kes osalesid siinse õppematerjali kasutusvõimaluste ideekorjes, mis viidi läbi 2017. a suvel Pärnus ja Rakveres toimunud Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Pagulasabi koolitustel.

Plakatid on kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad Pagulasabi kodulehel. Lisaks saavad ligi 200 Eesti kooli ja noorsootööga tegelevat asutust endale tasuta A2-suuruses plakatikomplektid, mille toel käsitleda rändeteemat koolitunnis või huvitegevuses, korraldada näitusi või tuua noortele rändetemaatikat lähemale mõnel muul viisil. 

Rändelugudega tutvudes võib…

…kirjeldada, milliseid tundeid rändelugu tekitab
…otsustada, milline rändelugu on kõige tähenduslikum
…nimetada põhjuseid, miks loo peategelane kodumaalt lahkus
…leida igast loost midagi positiivset ja negatiivset
…anda soovitusi, mis loo peategelast abistada võiks
…joonistada jutu põhjal oma koomiksi
…loo teistele „mina“ vormis ümber jutustada
...muuta loos ühte sündmust ning kirjutada loole uue lõpu
…kirjutada rändeloole eel- ja jätkuloo
…kehastuda loo tegelaseks ja vastata klassikaaslaste küsimustele selle tegelase kohta
…orienteeruda vihjete järgi läbi koolimaja ja tutvuda rändeplakatitega
…koostada rändelugudest lähtuvaid küsimusi ja ülesandeid
…koostada ja läbi viia (ülekoolilise) rändeviktoriini
…lavastada grupitööna näidendi mõnel rändeloo teemal
…nimetada erinevaid rände liike ja reastada need esinemise sageduse alusel
…selgitada välja põhjuseid, miks inimesed rändavad
…koguda andmeid sisse- ja väljarände põhjuste kohta kodukohas, Eestis, Euroopa Liidus vm
…uurida rändeteekondasid ja -viise läbi aegade
…märkida Eesti või maailma kaardile oma perekonna rändamise loo
…joonistada koomiksi oma perekonna rändest Eestis või maailmas
…teha grupitööna lühifilmi eestlaste rändamisest tänapäeval ja minevikus
…otsida tuntud inimeste rändelugusid ja tutvustada neid klassis
…tutvustada ja valmistada üksteisele toite erinevate kultuuride köögist
…koostada soovitusi välismaalastele, kuidas Eestis hästi hakkama saada
…koostada soovitusi eestlastele, kuidas välismaal hästi hakkama saada
…kutsuda külalistundi mõne rändetaustaga inimese oma kogemust jagama
...kirjutada enda mõtetest seoses tulevikus Eestisse jäämise või siit lahkumisega
... ja teha kõike muud, mis koos õppides pähe tuleb!

 

Pilt
logo_valge_taustaga

 

Koostajad: Ingi Mihkelsoo, Mari-Liis Nummert, Õnne Allaje, Annika Teder
Joonistused ja kujundus: Marja-Liisa Plats
Keeletoimetus: Tiia Kõnnussaar

Antud materjal valmis Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti "Õpetajate ja noorsootöötajate rände- ja pagulusteemade alase kompetentsi tõstmine ning koolinoorte aktiviseerimine rändeteemadel kaasarääkimiseks" raames, mida rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
7 + 0 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.