Skip to main content

Eesti Pagulasabi aprillikuu tegevuste ülevaade

  • Aprillis andsime Ukrainas rindeäärsetes ja raskesti ligipääsetavates piirkondades rahapõhist abi 8600 sõja tõttu kannatanud inimesele Donetski, Harkivi, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastites.
  • Aprilliga lõppes Eestis “Empowering Women” ettevõtlusprogramm, mille käigus said 15 meeskonda tuge oma äriidee lihvimiseks. 
  • Ukrainas jätkasime eelmisel aastal alustanud “Empowering Women” grupis osalenud 50 naisjuhitud ettevõtte toetamist läbi mentorluse ja esemepõhiste toetuste, tänu millele saavad osalejad just neid asju, mida neil ettevõtte arendamiseks vaja on.
  • Eestis on meie kogukonnategevustes tänavu osalenud juba ligi 1000 inimest
  • Tutvustasime Hollandis International Knowledge Platform konverentsil oma kogemust pagulastaustaga naistele suunatud ettevõtlusprogrammiga.
  • Aprillis kogusime üle 13 000 euro annetusi. Aitäh!

Ukraina

Anname rahapõhist abi, mille eest saavad sõja tõttu kannatanud inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud kokku enam kui 280 000 inimesele üle 50 miljoni euro väärtuses. Rahapõhist abi pakume kolmeks kuuks ning toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 Ukraina grivnat ehk umbes 92 eurot. Toetuse taotlemine toimub läbi Eesti Pagulasabi kohapealsete registreerimispunktide või veebipõhise taotlusplatvormi kaudu. Hetkel on meie fookuses abivajajad rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites. 
Programmi rahastavad Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO), USAIDi humanitaarabi büroo (BHA), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA) läbi Ukraina Humanitaarabi Fondi (UHF) ja Eesti Välisministeerium. ECHO ja BHA projektide juhtpartneriks on Acted.

Pakume Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava oblastites haavatavas seisus naistele võimalust osaleda ettevõtlusprogrammides, et arendada või luua jätkusuutlik ja kriisidele vastupidav mikroettevõte. Aprillis jätkasime eelmisel aastal alustanud “Empowering Women” grupis osalenud 50 naisjuhitud ettevõtte toetamist läbi mentorluse ja esemepõhiste toetuste, tänu millele saavad osalejad just neid asju, mida neil ettevõtte arendamiseks vaja on. 13. maini võtame vastu kandidaate programmi kevadisse vooru
Ettevõtlusprogrammi toetab BHA/USAID, elluviimisel on partneriteks Acted ja Garage48. 

Aprilli lõpu seisuga oleme toetanud Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava oblastites 67 inimest  läbi erakorralise toimetulekuabi programmi. Toetus on mõeldud majandustegevuse alustamiseks või jätkamiseks, et seeläbi parandada inimeste iseseisvat toimetulekut. Selle programmi raames toetame põllumajanduse, loomakasvatuse, toidu tootmisega või erinevate teenustega seotud tegevusalasid.  
Programmi toetab BHA/USAID, programmi juhtpartneriks on Acted. 

Pakume erakorralist toimetulekuabi ka haavatavatele leibkondadele Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites. Toetuse suurus on olenevalt tegevusalast kuni 33 000 Ukraina grivnat ehk ligi 800 eurot. Aprilli lõpu seisuga oleme toetanud nendes piirkondades 283 leibkonda
Programmi toetab DG ECHO, programmi juhtpartneriks on Acted. 

Lisaks anname Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites välja põllumajandustoetusi, et toetada sõjast mõjutatud piirkondades põllumajandustegevusel põhinevat toimetulekut. Aprilli lõpu seisuga on toetust saanud 429 majapidamist
Programmi toetab OCHA/UHF.

Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi kogukonnal hoida järjepidevat ülevaadet turuolukorrast ja esmatarbekaupade hinnatasemest Ukrainas. JMMI abil saame oma rahapõhise abi programme täpsemalt ette valmistada ja õigetesse piirkondadesse suunata. Meie vastutusalaks on andmete kogumine Zaporižžja, Hersoni ja Donetski piirkondades. 

Eesti

Viime igakuiselt nõustamisprogrammi raames läbi kohanemist toetavad koolitusi. Meie koolituskavasse on lisandunud äsja uute teemadena tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem ning lapsevanemate ja pensionäride kohanemine. Jätkame ka varem välja töötatud koolitustega, mis puudutavad haridussüsteemi, ettevõtlust, juriidilisi küsimusi Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkonda ning digioskuseid. Koolitused leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud üle 5900 pagulase.

Nõustame inimesi eelregistreerimisega Eesti Pagulasabi kontoris (Vambola 6, Tallinn) iga päev vahemikus 10–17. Kõigile põgenikele ning neid aitavatele institutsioonidele ja inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (E–R kell 10–17) ja e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.

Aitame ootamatult elukoha kaotanud pagulasi hädamajutuse leidmisega.

Viime läbi toimetulekuprogramme, et suurendada kriiside tõttu kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, toetades neid ettevõtlusega alustamisel ja tööturule sisenemisel. 30. aprilliga lõppes “Empowering Women” ettevõtlusprogramm, mille raames said 15 parimat äriideed mentoritelt igakülgset tuge, et enda äridega algust teha, neid käimas hoida ning kasvatada. Programmi raames viidi läbi ligi 80 tundi mentorlust nii grupi kui ka individuaalsete sessioonide näol, külastati kokku 13 naisettevõtjat ning loodi üks MindSpring grupp vaimse tervise toetamiseks. Praegu valmistame ette programmi järgmist vooru. 

17-18. aprillill osalesime Hollandis COA International Knowledge Platform 2024 konverentsil, kus käsitleti pagulaste tööturule integreerimist, sellega seonduvaid probleeme ning tutvustati valdkonna parimaid praktikaid. Koostöös Garage48 esindajaga jagasime oma kogemust “Empowering Women” ettevõtlusprogrammiga ning viisime läbi töötoa naispagulaste tööturule integreerimise teemal.

Alustame maikuus uue tööturuprogrammiga, mis on suunatud pagulastaustaga tööotsijatele, kes soovivad siseneda tööturule või liikuda edasi sobivamale ametikohale. Registreerimine programmi avaneb mai teises pooles ning esimeste koolitustega alustame juunis. 
Tööturuprogrammi rahastab Interreg Läänemere piirkonna programm Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi ning kogukonnaüritusi üle Eesti. Sel aastal on kogukonnaprogrammi tegevustes olnud ligi 1000 osalejat

Kutsusime ellu Eesti Pagulasfoorumi, mitteametliku rahvusvahelise kaitse saajate esinduskogu, mille eesmärk on toetada pagulastaustaga inimesi oma kogukondade esindamisel ja ühiselt murekohtade lahendamisel. Praeguseks on kandideerimine Pagulasfoorumisse lõppenud ning suve jooksul läbivad osalejad koolitusprogrammi, et sügisest ühiselt tegutsema asuda.

Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO pagulasamet (UNHCR). 

Vaimse tervise suunal pakume MindSpringi programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid 2023. aasta märtsis ja tänaseks on kokku saanud üle 30 grupi. MindSpringi gruppides on osalenud 245 inimest Abja-Paluojas, Keilas, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Türil, Rakveres, Tallinnas ja Tartus. Tänavu jaanuaris said taas hoo sisse kolm noortele suunatud gruppi. 

Osalesime Pagulasabi esindusega esmakordselt Linnade ja Valdade Päevadel, et kuulata kohalike omavalitsuste kogemust ja leida täiendavaid koostöövõimalusi pagulaste kohanemise toetamiseks. 

Telliskivi Loomelinnaku Kolme puu galeriis on avatud Eestis elavate põgenike lugusid tutvustav portreenäitus „Hääled kriiside keskelt. Rändajate lood”. Näituse fookuses on oma kodumaalt kriiside tõttu lahkuma sunnitud ja Eestisse jõudnud inimeste lood põgenemisest ning siin leitud uutest algustest. 
 

Gruusia

Avasime aprillikuus oma kohapealse esinduse Tbilisis. Eesti Pagulasabi on Gruusias koos sealsete partneritega tegutsenud juba 2020. aastast, kuid mullu detsembris registreerisime Gruusias oma ametliku esinduse. Hetkel töötab Pagulasabi Gruusia esinduses 3 töötajat.

Gruusias jätkame sel aastal kogukonnanõukodadega, et võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele. Kogukonnanõukojad on pagulaste mitteametlikud esindusorganid. Programmi esimeses etapis osalesid Gruusia sisepõgenikud ja Ukraina pagulased, aprillis alanud programmi teises etapis ootame osalema kõiki erineva taustaga pagulasi. 
Kogukonnanõukodade programmi Gruusias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Armeenia

Viisime möödunud talvel lõpuni rahapõhise abi programmi, mille käigus jõudsime kokku 399 inimeseni. Meie sihtgrupiks olid Shiraki, Lori, Tavushi ja Kotayki piirkondades elavad inimesed vanuses 70+. 
Programmi toetas Eesti Välisministeerium. 

Valmistame Armeenias ette kogukonnanõukodasid ja toimetulekuprogrammi tegevusi, et toetada Mägi-Karabahhist põgenenud inimeste pikaajalist hakkamasaamist.

Jordaania

Jordaanias on meie fookus haavatavate naisjuhitud leibkondade toimetuleku parandamine. Praeguseks oleme viinud läbi koolitusi 100 inimesele ning rajanud 20 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis võimaldavad kasusaajatel kasvatada oma kodukrundil enda tarbeks toitu või väärindada saaki sissetulekute suurendamiseks. Kasvuhoonetest saab kasu kokku 34 leibkonda, sest mõned kasvuhooned on korraga mitme leibkonna kasutuses. Jätkame programmi järgmise etapiga, mille raames arendame oma koolituskeskust ning viime läbi koolitusi 40 inimesele, kellest 12 saavad toetust hüdropoonilise kasvuhoone rajamiseks oma kodukrundile. Ühtlasi viime läbi hüdropoonika-alase koolituse neljale naisjuhitud kogukonnaorganisatsioonile, et suurendada kogu piirkonnas teadmisi veesäästlikest põllumajanduse viisidest.
Eesti Pagulasabi tegevusi Jordaanias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Eesti Pagulasabi tegevusi saab toetada meie kodulehel.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.