Skip to main content

Eesti Pagulasabi jaanuarikuu tegevuste ülevaade

 • Oleme kasvanud Baltimaade suurimaks humanitaarorganisatisooniks!
 • Toimetasime Ukrainas kohale 4 generaatorit, mille soetamist toetasid Eesti annetajad läbi “Anna siilile särtsu” kampaania. Generaatorid on töös Zaporižžja oblasti kohalikes omavalitsustes, kus aitavad elektrikatkestuste korral hoida käigus vajalikke seadmeid ning annavad abivajajatele võimaluse käia laadimas sidevahendeid.
 • Käisime monitoorimisvisiidil Kiievis, Dnipros, Zaporižžjas ja Zaporžžja oblastis, muu hulgas registreerisime esmakordselt abivajajaid rinde lähedal Komyshuvakhas.
 • Valmisid videod Ukraina naiste ettevõtetest, mis said tuule tiibadesse meie programmist “Empowering Women”. Vaata meie YouTube kanalilt
 • Detsembris ja jaanuaris kogusime üle 33 000 euro annetusi. Aitäh!

 

Humanitaarabi programm
Ukraina 
 • Anname rahapõhist abi (multi-purpose cash assistance), mille eest saavad inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud üle veerand miljonile ehk ca 264,396 inimesele kokku ca 48,5 miljoni euro väärtuses. Rahapõhine toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 UAH (umbes 92 eurot). Kokku saab abi kolme kuu vältel. Ukraina rahapõhise toetuse taotlemiseks on avatud eraldi kõnekeskus ja taotlusplatvorm: https://register.pagulasabi.ee/. Hetkel anname toetust Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastides. 
 • Pakume talve üleelamise rahalist toetust tahkekütuste nagu kivisüsi, küttepuud, brikett või pelletid ostmiseks või gaasikütte arvete eest tasumiseks maal ja äärelinnas elavatele haavatavatele leibkondadele. Abi saab taotleda samades piirkondades, kus pakume ka üldist rahapõhist toetust. Kogu talvehooaja jooksul on majapidamistel õigus saada kütteabi 17 500 UAH (450 EUR). Hetkel oleme toetanud üle 15 000 inimese. 
 • Oleme andnud toiduabi üle 35 000 inimesele Harkivi, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastites.
 • Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet sellest, kus ja kuidas Ukrainas turud toimivad, kas ja kui kiiresti esmatarbekaupade hinnad tõusevad jne. Meie vastutusalaks onZaporižžja, Hersoni ja Donetski oblastid. 
Armeenia
 • Alustasime Armeenias rahapõhise abi andmisega, hetkel oleme jõudnud üle 400 inimeseni. Meie sihtgrupp on inimesed vanuses 70+.  Rahapõhise toetuse summa inimese kohta on 50 000 AMD (ca 114 eur) kuus. 

 

Toimetulekuprogramm
Ukraina
 • Pakume haavatavas seisus olevatele naistele võimalust osaleda ettevõtlusprogrammides, et saada uusi teadmisi ning teenida jätkusuutlikku sissetulekut. Lisaks anname välja põllumajandustoetusi. Rohkem infot käimasolevate programmide ja kandideerimise kohta leiab meie toimetulekuprogrammi lehelt. 
Eesti 
 • Pagulasabi ja Garage48 koostöös läbiviidavas ettevõtlusprogrammis on käimas 6-kuuline mentorprogramm. Eelmisel aastal toimus mentorprogrammi raames 11 sessiooni, käesoleval aastal jätkame individuaalsete vajaduspõhiste sessioonidega. Veebruaris jätkuvad õppevisiidid kohalike ettevõtjate juurde, kus võõrustajad jagavad oma kogemusi ning programmis osalejatel on võimalik saada sissevaade kohalike äride sisemaailma.
Jordaania 
 • Jaanuari seisuga lõppes Jordaanias hüdropoonilise taimekasvatuse programmi etapp, mille käigus rajasime 17 kasvuhoonet. Lisaks osales 100 kasusaajat hüdropoonika-alastel koolitustel suurendamaks teadmisi veesäästlikest põllumajanduse viisidest. Kasvuhooned võimaldavad kasusaajatel kasvatada oma tarbeks toitu või väärindada saaki sissetulekute suurendamiseks. 

 

Nõustamisprogramm
 • Nõustame inimesi eelregistreerimisega Tallinnas (Vambola 6, Eesti Pagulasabi kontor) iga päev vahemikus 10-17. Kõikidele põgenikele ning neid aitavatele institutsioonidele ja inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (avatud E-R kell 10-17), e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.
 • Jätkuvad igakuised kohanemist toetavad koolitused üle Eesti viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused. Nõustamised leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud ligi 5000 pagulast.
 • Keskendume hädamajutuse pakkumisele nendele pagulastele, kes on ootamatult elukoha kaotanud. 

 

Vaimse tervise programm
 • Vaimse tervise suunal pakume MindSpringi programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid märtsis 2023 ja tänaseks on kokku saanud üle 20 grupi, gruppides on osalenud 163 inimest Keilas, Haapsalus, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Tallinnas ja Tartus. Jaanuaris said hoo sisse kolm noortele suunatud gruppi. 

 

Kogukonnaprogramm
 • Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi ning kogukonnaüritusi. 2024. aastal jätkame kogukonnaüritustega ning lisaks kutsume ellu Eestisse elama asunud pagulaste kogukonnanõukoja, rohkem infot peagi. 

Kogukonnaprogrammi ja huvikaitse programmi toetab mh ÜRO pagulasamet (UNHCR). 

Gruusia 
 • Gruusias aitame sel aastal võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele läbi kogukonna nõukogude. Kogukonna nõukogud on Gruusia sisepõgenike ja Ukraina pagulaste mitteametlikud esindusorganid. 

 

Huvikaitseprogramm
Eesti 
 • Jaanuaris võtsime fookusesse varjupaigaõiguse ja põhiõiguste tagatuse piiril, pagulaste lastega seonduvad kitsaskohad, sh lastevanemate teadlikkuse suurendamise lastekaitsesüsteemist, aga ka teemad, mis seotud näiteks Ukraina mobilisatsiooni ning ajutise kaitse saanud isikute KOV´is registreerituse suurendamisega.
 • Kutsusime kokku Eesti Pagulasorganisatsioonide Ümarlaua.

 

Eesti Pagulasabi tegevused on suures osas toetatud institutsionaalsete rahastajate poolt: Euroopa Liit (ECHO), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA), USAID/Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), Eesti Välisministeerium jt. 

Eraisikuna ja ettevõtetena saab meie tegevusi jätkuvalt toetada meie kodulehel.

Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Eesti Pagulasabi on Euroopa Liidu poolt sertifitseeritud humanitaarabi organisatsioon. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.