Skip to main content

Eesti Pagulasabi veebruarikuu tegevuste ülevaade

  • Sel hooajal andsime Ukrainas ligi 16 000 haavatavas seisus leibkonnale talve üleelamiseks mõeldud toetust. 
  • Viisime Ukrainas läbi eluasemete taastusprogammi, mille raames toetasime kokku 200 sõjast räsitud eluaseme kergemaid parandustöid. 
  • Viisime Armeenias lõpuni rahapõhise abi programmi, mille käigus jõudsime kokku 399 inimeseni.
  • Gruusias viisime lõpuni talve üleelamise programmi, mille käigus aitasime 120 haavatavas seisus põgenikku rahapõhise abiga.
  • Veebruaris kogusime üle 13 000 euro annetusi. Aitäh!

Ukraina

Anname rahapõhist abi, mille eest saavad sõja tõttu kannatanud inimesed osta toitu, ravimeid, hügieenitarvikuid ja muud esmavajalikku. Praeguse seisuga oleme rahapõhist abi andnud kokku enam kui 260 000 inimesele ligikaudu 49 miljoni euro väärtuses. Rahapõhist abi pakume kolmeks kuuks ning toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 Ukraina grivnat ehk umbes 92 eurot. Toetuse taotlemine toimub läbi Eesti Pagulasabi kohapealsete registreerimispunktide või veebipõhise taotlusplatvormi kaudu. Hetkel on meie fookuses abivajajad rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites. Programmi rahastavad Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO), USAIDi humanitaarabi büroo (BHA), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA) läbi Ukraina Humanitaarabi Fondi (UHF) ja Eesti Välisministeerium. ECHO ja BHA projektide juhtpartneriks on Acted.

Samades piirkondades pakkusime talve üleelamiseks rahalist toetust tahkete kütuste ostmiseks või küttearvete tasumiseks. Toetus oli suunatud maal ja äärelinnas elavatele haavatavatele leibkondadele. Talve üleelamise toetuse suurus terveks talvehooajaks oli 17 500 Ukraina grivnat ehk 450 eurot majapidamise kohta. Sel talvel jõudis meie abi ligi 16 000 inimeseni. Talve üleelamise programmi rahastab DG ECHO ja OCHA/UHF. ECHO projekti juhtpartneriks on Acted.

Viisime Ukrainas läbi eluasemete taastusprogammi, mille raames toetasime sõja tõttu kannatanud eluasemete kergemaid parandustöid. Toetuse suurus eluaseme kohta on 56 250 Ukraina grivnat ehk umbes 1300 eurot. Oleme toetanud 200 majapidamise taastamist sõjast räsitud rindeäärsetes piirkondades Zaporižžja, Donetski, Harkivi ja Hersoni oblastites. Eluasemete taastamise programmi toetab OCHA/UHF.  

Oleme jaganud üle 35 000 toidupaki abivajajatele Harkivi, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja oblastites. Toiduga kindlustatuse programmi toetab OCHA/UHF.

Oleme osa Joint Market Monitoring Initiative'ist (JMMI), mille raames aitame humanitaarabi sektoril hoida järjepidevat ülevaadet turuolukorrast ja esmatarbekaupade hinnatasemest Ukrainas. JMMI abil saame oma rahapõhise abi programme täpsemalt ette valmistada ja õigetesse piirkondadesse suunata. Meie vastutusalaks on Zaporižžja, Hersoni ja Donetski oblastid. 

Pakume Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava oblastites haavatavas seisus naistele võimalust osaleda ettevõtlusprogrammides, et arendada või luua jätkusuutlik ja kriisidele vastupidav mikroettevõte. Sel aastal oleme praeguseks toetanud 61 naisjuhitud ettevõtte edasist arendamist. Hetkel on Ukrainas avatud kandideerimine ettevõtlusprogrammi Empowering Women kevadisse vooru. Ettevõtlusprogrammi toetab BHA/USAID, elluviimisel on partneriteks Acted ja Garage48. 

Pakume erakorralist toimetulekuabi haavatavatele leibkondadele Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites. Toetus on mõeldud majandustegevuse alustamiseks või jätkamiseks, mis parandaks inimeste iseseisvat toimetulekuvõimet. Selle programmi raames toetame põllumajanduse, loomakasvatuse, toidu tootmisega või erinevate teenustega seotud tegevusalasid. Toetuse suurus on olenevalt tegevusalast kuni 33 000 Ukraina grivnat ehk ligi 800 eurot. Veebruaris toetasime 77 leibkonda. Programmi toetab ECHO, programmi juhtpartneriks on Acted. 

Lisaks anname Zaporižžja, Mõkolajivi ja Harkivi oblastites välja põllumajandustoetusi, et toetada sõjast mõjutatud piirkondades põllumajandustegevusel põhinevat toimetulekut. Programmi toetab OCHA/UHF.

Eesti

Nõustamisprogrammi raames jätkuvad igakuised kohanemist toetavad koolitused viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused. Nõustamised leiavad aset üle Eesti, nii kontaktõppe vormis kui veebi teel ning neist on osa võtnud ligi 5500 pagulast. Lisaks korraldame koos Sotsiaalkindlustusameti ja Nordeaga infoseminare, kus on praeguseks osalenud üle 100 inimese

Nõustame inimesi eelregistreerimisega Eesti Pagulasabi kontoris (Vambola 6, Tallinn) iga päev vahemikus 10-17. Kõikidele põgenikele ning neid aitavatele institutsioonidele ja inimestele on avatud infotelefon +372 5881 1311 (E–R kell 10–17) ja e-mail counselling@pagulasabi.ee. Samuti on nõustamiseks avatud Viberi, Whatsappi, Telegrami kanalid numbril +372 5464 0007.

Aitame ootamatult elukoha kaotanud pagulasi hädamajutuse leidmisega. 

Tometulekuprogrammi meeskond töötab välja uut tööturuprogrammi, mis võimaldaks koolituse läbinutel asuda tööle mõnes partnerettevõttes. Koostöös nõustamisprogrammiga oleme alustanud noorte ja eakate tööhõiveprogrammi elluviimist, mis pakub programmis osalejatele praktikakohti. Koos Garage48-ga töötatame välja ka uut ettevõtlusprogrammi.

Korraldame kogukonnaprogrammi raames regulaarseid grupitegevusi ning kogukonnaüritusi. 2024. aastal jätkame kogukonnaüritustega ning lisaks kutsume ellu Eestisse elama asunud pagulaste kogukonnanõukoja. Nõukoja raames soovime ühelt poolt võimestada aktiivseid pagulasi oma kogukonna eest seismisel ja kodanikuühiskonna edendamisel, teiselt poolt aga luua raamistiku, tänu millele saab pagulaste hääl neid puudutavate poliitikate kujundamisel tugevamalt kõlada. Rohkem infot peagi! Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO pagulasamet (UNHCR). 

Vaimse tervise suunal pakume MindSpringi programmi pagulastele üle Eesti. Esimesed grupid alustasid märtsis 2023 ja tänaseks on kokku saanud üle 21 grupi, gruppides on osalenud 163 inimest Keilas, Haapsalus, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Tallinnas ja Tartus. Tänavu jaanuaris said taas hoo sisse kolm noortele suunatud gruppi. 

Huvikaitseprogrammi raames jätkame kaitsesaajate õiguste seirega ning plaanime 2024. aasta jooksul teha ligikaudu 900 intervjuud. Veebruaris töötasime palju pagulaste lastega seotud kitsaskohtade markeerimise ning nende murekohtade poliitikakujundajate ja teenusepakkujate teadvusesse toomisega. Huvikaitseprogrammi tegevusi toetab UNHCR. 

Gruusia

Viisime lõpuni talve üleelamise programmi, mille käigus aitasime 120 haavatavas seisus põgenikku rahapõhise abiga. Toetuse summa oli 1000 Gruusia lari ehk ligikaudu 350 eurot. Programmi toetas Eesti Välisministeerium. 

Gruusias aitame sel aastal võimestada kodanikuühiskonda ning anda rohkem häält põgenikele läbi kogukonnanõukodade. Kogukonnanõukojad on Gruusia sisepõgenike ja Ukraina pagulaste mitteametlikud esindusorganid. Kogukonnanõukodade programmi Gruusias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Armeenia

Viisime lõpuni rahapõhise abi programmi, mille käigus jõudsime kokku 399 inimeseni. Meie sihtgrupiks olid Shiraki, Lori, Tavushi ja Kotayki piirkondades elavad inimesed vanuses 70+. Rahapõhise toetuse summa inimese kohta oli 50 000 Armeenia drammi ehk umbes 114 eurot kuus. Programmi toetas Eesti Välisministeerium. 

Jordaania

Jordaanias on meie toimetulekuprogrammi fookus haavatavatel naisjuhitud leibkondadel. Praeguseks oleme viinud läbi koolitusi 100 inimesele ning rajanud 20 hüdropoonilist kasvuhoonet, mis võimaldavad kasusaajatel kasvatada oma kodukrundil enda tarbeks toitu või väärindada saaki sissetulekute suurendamiseks. Jätkame programmi järgmise etapiga, mille raames arendame oma koolituskeskust ning viime läbi koolitusi 40 inimesele, kellest 12 saavad toetust hüdropoonilise kasvuhoone rajamiseks oma kodukrundile. Ühtlasi viime läbi hüdropoonika-alase koolituse neljale naisjuhitud kogukonnaorganisatsioonile, et suurendada kogu piirkonnas teadmisi veesäästlikest põllumajanduse viisidest. Eesti Pagulasabi tegevusi Jordaanias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

 

Eesti Pagulasabi tegevusi saab toetada meie kodulehel.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.