Skip to main content

Koolinoorte teadlikkuse tõstmine rändest ning kohanemise ja lõimumisega seotud väljakutsetest

-

Projekti eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilaste teadlikkust (sund)rände põhjustest ning väljakutsetest, mida pagulane ja rändetaustaga inimene uues riigis kohanedes ja lõimudes kogeb. Projekti raames viiakse 12 koolis vähemalt 240 kooliõpilasele läbi kohanemise ja lõimumise teemalise lauamängu “Teemantsaar” mängusessioon, millele järgneb samas klassiruumis arutelu rändest, kohanemisest ja lõimumisest. Saadud kogemuse põhjal töötatakse välja metoodiline juhend, mida kooliõpetajad ja noorsootöötajad saavad edaspidi õppetöös kasutada. Lauamängu valmistamise juhend ning metoodiline juhend laetakse üles Eesti Pagulasabi kodulehele ja e-koolikotti, et see oleks kättesaadav kõikidele huvilistele. Samuti koolitatakse välja 45 kooliõpetajat ja noorsootöötajat, kes seeläbi oskavad ja tahavad läbi viia samalaadseid mängusessioone ka pärast projekti lõppu. Projekti tulemusena paranevad koolinoorte hoiakud pagulaste ja teise rändetaustaga inimeste suhtes ning suureneb arusaamine iga indiviidi rollist sisserännanud inimese kohanemisel ja lõimumisel.

Funder
Aktiivsete Kodanike Fond Eestis
Kontaktisik
Type of Assistance
Hariduskoolitused
Country
Pilt
avatud_eesti_fond
Pilt
active-citizens-fund4x
Pilt
vabauhenduste-liidu-logo-800
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.