Skip to main content

Eesti Pagulasabi aasta 2023 kokkuvõte

Märgilisemad saavutused:

 • Kasvasime Baltimaade suurimaks humanitaarorganisatsiooniks

 • Pälvisime kodanikuühiskonna Aasta algatuse preemia kampaania „Ukraina heaks!“ eest koos Mondo ja Ukraina Kultuurikeskusega, auhinna andis üle Eesti Vabariigi president.

Pilt
map
Meie kontorite asukohad Eestis, Ukrainas, Gruusias, Armeenias, Jordaanias ja registreerimisel Türgis
 • Avasime kontori Dnipros (Ukraina) ja Jerevanis (Armeenia). Dnipro kontor võimaldab meil osutada humanitaarabi veelgi efektiivsemalt nii Ida- kui Lõuna-Ukrainas; Armeenias toetame Mägi-Karabahhist põgenenuid. Lisaks registreerisime oma esinduse Gruusias, Tbilisis ning alustasime esinduse registreerimist Türgis, Ankaras. 

Pilt
maavarin
Maavärina tagajärjed Hatay piirkonnas Türgis
 • Kogusime kampaaniaga "Anna siilile särtsu!" raha generaatori ostuks Ida-Ukrainasse. Generaator aitab tagada varustuskindlust Harkivi veepumbajaamas läbi arvutisüsteemide toimimas hoidmise; pumbajaam varustab igapäevaselt kuni poolt miljonit inimest, teiste pumbajaamade töö lakkamisel kuni miljonit ukrainlast. 

 • Reageerisime veebruaris kiirelt Türgi ja Süüria maavärinale koos Eesti IT- ja logistikafirmaga GoSwift ning lükkasime käima kampaania kannatanute tarbeks. Jagasime Hatay piirkonnas telke, generaatoreid ja muud hädavajalikku.

 • Tartu Elektriteatris esilinastus meie dokumentaalfilm "Varastatud kodude lapsed", kus kuus noort maailma eri paigust näitavad, mida tähendab, kui oled pidanud oma kodust põgenema. Filmis astuvad üles noored Ukrainast, Süüriast, Gruusiast, Lõuna-Sudaanist ja Sri Lankalt.

 • Lõpetasime tegevuse Keenias. Aafrika suurimas põgenikelaagris Kakumas aitasime käima lükata ligi 30 ettevõtet, lisaks toetasime kohalikku põllumajanduskooperatiivi ning pakkusime eluoskuste ja digikoolitusi.

 • Kutsusime kokku ja koolitasime ekspertide grupi, keda saame kiireloomulise vajaduse tekkimisel kaasata organisatsiooni töösse. Ekspertgrupi kokkupanemise eesmärk on olla paremini valmis kriisiolukordadeks ja ootamatuks töökoormuse suurenemiseks. Vastava ettevalmistuse saanud eksperte võime kaasata oma töösse Eestis või vastavalt vajadusele ja valmisolekule lähetada kriisiriikidesse, kus Eesti Pagulasabi tegutseb (sh Ukraina, Jordaania, Türgi, Armeenia, Gruusia) ja kus vastavat oskusteavet on parasjagu vaja.

  Ekspertgruppide koolitust viisime ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel. 

 • Korraldasime rahvusvahelise konverentsi Tallinnas, “Macro-trends in humanitarian action: cash, digitalisation, and localisation". Konverents tõi kokku humanitaarabi eksperdid üle maailma, et arutada, kuidas muutuvas maailmas digilahendusi, rahapõhist abi ning kohalike võimestamist kasutades võimalikult efektiivselt abi osutada. Eestis esimest korda toimuv selletaoline konverents näitlikustas nii meie riigi kui organisatsiooni võimekust maailma humanitaarabi sektoris oma tugev panus anda.

Pilt
erc conference
Rahvusvaheline humanitaarabi konverents Tallinnas - paneel "A Flashing cash: is humanitarian money here to stay?".
 • Andsime rahapõhist abi pea 60 000 inimesele üle 11 miljoni euro väärtuses. Alates 2022. aastast oleme rahapõhise abiga Ukrainas toetanud üle veerand miljoni inimese ehk oleme rahapõhist abi andnud ligi 260 000 inimesele kokku ligi 48 miljoni euro väärtuses.

 • Toiduabi said Ukrainas ligi 30 000 inimest, praeguseks on see kasvanud üle 33 000 inimese.

 • Kokku andsime Ukrainas erisugust toetust üheksas oblastis, millest neli on osaliselt ja ajutiselt okupeeritud.

 • Toetasime mitmekümne ettevõtte alustamist Eestis ja Ukrainas. 

 • Korraldasime üle 600 koolituse, kus osales üle 11 000 inimese. Töös olid ka igakuiseid kohanemist toetavad koolitused üle Eesti viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused.

 • Toimus üle 300 kogukonnaürituse, kus osales ligi 5000 pagulast. Meeste-, naiste- ja pereüritused aitavad siiajõudnutel õppida paremini Eestit tundma, saada tuttavaks kohalikega, õppida keelt ning tunda end kogukonna osana.   

 • Alustasime vaimset tervist toetava programmiga MindSpring Eestis. Lähemalt allpool. 

 • Algatasime kogukonnanõukojad Gruusias. Lähemalt allpool. 

 • Meie töötajate arv kasvas üle saja.

Pilt
ERC EST team pic
Meie Eesti meeskond jaanuaris 2024 
Pilt
ERC UA team pic
Meie Ukraina meeskond 2023. aasta suvel

Humanitaarabiprogramm

Ukraina

Aastal 2023 andsime rahapõhist abi pea 60 000 inimesele üle 11 miljoni euro väärtuses. Alates 2022. aastast oleme rahapõhise toetusega Ukrainas toetanud üle veerand miljoni inimese ehk oleme rahapõhist abi andnud ligi 260 000 inimesele kokku ligi 48 miljoni euro väärtuses. Rahapõhine toetus leibkonnaliikme kohta ühes kuus on 3600 UAH (umbes 92 eurot). Hetkel anname toetust Zaporižžja, Donetski, Luhanski, Harkivi, Hersoni ja Mõkolajivi oblastides. 

Pilt
mon1

Talve üleelamise toetust said ligi 23 000 inimest väärtuses üle 3 miljoni euro. Toetust saavad kasutada maal ja äärelinnas elavad haavatavad leibkonnad tahkekütuste nagu kivisüsi, küttepuud, brikett või pelletid ostmiseks või gaasikütte arvete eest tasumiseks. Abi saab taotleda samades piirkondades, kus pakume ka üldist rahapõhist toetust.

Toiduabi said ligi 30 000 inimest, praeguseks on see kasvanud üle 35 000 inimese. 

Pilt
meal
Eesti Pagulasabi Ukraina tiim monitoorimisvisiidil
Pilt
toiduabi

Toetasime Kahovka tammi õhkulaskmise tõttu kannatanud inimesi nii rahapõhise toe kui toiduabi ning joogiveega. 

Pilt
generator
"Anna siilile särtsu" 2022. a kampaania tulemusel soetatud generaator Harkivi oblasti veepumbajaamas. 
Armeenia

Alustasime rahapõhise abi andmisega, eelmisel aastal planeerisime jõuda 200 eaka inimeseni, tegelikkuses suutsime aga abi anda lausa 399 inimesele.  Rahapõhise toetuse summa inimese kohta on 50 000 AMD (ca 114 eur) kuus. Abi anname Armeenia põhjaosas, Lori, Tavushi, Shiraki ja Kotayki piirkondades. 

Eesti Pagulasabi tegevused on suures osas toetatud institutsionaalsete rahastajate poolt: Euroopa Liit (ECHO), ÜRO humanitaarasjade koordineerimise amet (OCHA) läbi Ukraina Humanitaarabi Fondi (UHF), USAID/Bureau for Humanitarian Assistance (BHA), Eesti Välisministeerium jt. ECHO ja BHA projektide juhtpartneriks on Acted. 

Toimetulekuprogramm

Eesti

Aasta alguses, 22. jaanuaril toimus Tallinnas “Empowering Women” mentorprogrammi demopäev, mida korraldasime koostöös Garage48-ga. Programm sai esmakordselt alguse 2022. aasta sügisel ja selle tulemusel tegutseb Eestis 10 uut ja edukat põgenikest naisettevõtjat.

Septembris alustasime juba teise samanimelise programmiga ning juba 8. oktoobril toimus programmi finaalüritus, kus valiti välja 16 parimat äriideed. Parimatele anti auhinnaks võimalus osaleda 6-kuulises mentorprogrammis, mis sisaldab endas ka vaimse tervise tuge. 

Empowering Women programm pälvis Täiskasvanud Õppija Nädala raames (TÕN) eripreemia “Aasta kogukondadevaheline õpitegu’’.

Pilt
empowering women erc
Empowering Women programmi finaalürituse grupipilt

Detsembris jõudis lõpule Eesti Pagulasabi ja Baltic Innovation Agency kootöös loodud neljakuuline ettevõtlusprogramm Boost. Programmist said oma äri arendamiseks või jätkamiseks tuge üle 30 erineva kogemusega Ukraina ettevõtja. Programmi finaalüritus toimus 16. detsembril Tartus. Toimusid õppevisiidid kohalike ettevõtete juurde ja kultuuriüritused Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus. Programmi lõpus valiti žürii poolt välja kolm parimat, kes said auhinnaks 1000-eurose toetuse oma ettevõtte edendamiseks.

Ukraina

Veebruaris alanud ning novembris lõppenud Empowering Women programmi valiti 80 uut äriideed ja 30 juba olemasolevat ettevõtet. Vähemalt 40 žürii poolt valitud ettevõtjat või meeskonda said toetust vahemikus 60 000–150 000 UAH (~1477-3700€) koos juhendamisega kuue kuu jooksul. Kokku jagasime ligi 56 000€ (umbes 2,27 miljonit UAH) väärtuses toetusi.

Programmi uus etapp algas aasta lõpus viiendat korda ning kestab kuni 2024. aasta juulini, et Tšerkassõ, Kirovohradi ja Poltava oblasti naised saaksid tagada endale jätkusuutliku sissetuleku. 

Jordaania

Lõime õppekeskuse, et aidata süüria põgenikel ja haavatavatel kohalikel tagada toiduga kindlustatust, kohaneda kliimamuutustega ning tõsta elatustaset. Viisime läbi keskkonnasõbralike põllumajandusmeetodite alase koolituse 20-le haavatavale naiste poolt juhitavale Jordaania ja Süüria leibkonnale ning ehitasime nende kruntidele hüdropoonilised kasvuhooned. Kokku rajasime 20 kasvuhoonet.

 

Pilt
Jorgan Hydroponic Greenhouses
Maasikate kasvatamine hüdropoonilises kasvuhoones Jordaanias

Tegevusi Jordaanias toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Kogukonnaprogramm

2023. aasta suvel toimus viis laagrivahetust, kus osales üle 120 lapse ja noore. 

Pilt
children in the grass
Lastelaager 

Toimus üle 300 ürituse, kus osales ligi 5000 pagulast. Meeste-, naiste- ja pereüritused aitavad siiajõudnutel õppida paremini Eestit tundma, saada tuttavaks kohalikega, õppida keelt ning tunda end kogukonna osana. 

Pilt
group photo
Pereüritus: Narva lossi külastamine ning nahatöötuba 

Tänu kogukonnaprogrammi poolt ellu kutsutud jalgpallimängude sarjale moodustati Eesti-Ukraina ühistiim SRL. Fc Karpaty Tartu, mis hakkas mängima ka Eesti saalijalgpalli liigas. 

Pilt
football team Karpaty
FC Karpaty Tartu

Kogukonnaprogrammi tegevusi toetab ÜRO Pagulasamet (UNHCR).

Gruusia

Gruusias võimestasime möödunud aastal Gruusia sisepõgenikke ja Ukraina põgenikke läbi kogukonnanõukogude loomise. Nõukogud koondavad endas sisepõgenikke ja põgenikke, kes aitavad hääle anda enda esindatud kogukondadele, ning aitavad sisendiga meie töösse. Aastal jooksul valiti Ukraina nõukogule esinaine ja kinnitati statuut. Nõukogu nõustas ning aitas meid kohapealse kogukonna vajaduste kaardistamisega, et abi veelgi paremini sihtida. Aasta lõpus, 15. detsembril toimus Gruusias kogukonnanõukogude konverents.

Pilt
ERC esindus Gruusia konverentsil
Eesti Pagulasabi esindus Gruusias kogukonnanõukogude konverentsil

Kodanikuühiskonna ja põgenike häälte võimestamist Gruusias rahastab Eesti Arengukoostöö Keskus (EstDev).

Nõustamisprogramm

Maksime kõigile Eestis kooliteed alustavatele pagulaslastele koolitoetust kuni 2023. aasta aprilli lõpuni. Aastal 2023 said toetust 370 last, kokku aga 5016 last, kogusummas 250 700 eurot. 

Korraldasime ligi 619 koolitust, kus osales 11 080 inimest. Täpsemalt viisime läbi 199 kohanemiskoolitust, kus osales 2123 inimest, 293 ajutise kaitse koolitust, kus osales 6430 inimest ning 127 rahvusvahelise kaitse koolitust, kus osales 2527 inimest. Töös olid ka igakuiseid kohanemist toetavad koolitused üle Eesti viiel teemal: haridussüsteem, ettevõtlus, juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel, töövaldkond ja digioskused.  

Alustasime kolme tööturu arendamise suunalise programmiga, mis ka sügisel lõppesid. Nende eesmärk oli toetada ja valmistada osalejaid ette Eesti tööturule sisenemiseks. Kokku viisime läbi 4 koolitust, kus osales 48 inimest ning need toimusid vene ja inglise keeles.

Nõustamisprogrammi tegevusi toetab Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB), Sotsiaalkindlustusamet (SKA) ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF), Siseministeerium ning Kultuuriministeerium.

Pilt
erc
Tööturu programm

Vaimse tervise programm

Alustasime MindSpring programmi pakkumist pagulastele üle Eesti. Tegemist on grupipõhise programmiga pagulastele, mis toetab hakkamasaamist võõras riigis. Programmis osalemine tõstab grupiliikmete teadlikkust, annab uusi teadmisi ja oskuseid, ning neid juhib grupis osalejatele sarnase kogemusega ekspert. Esimesed grupid alustasid märtsis ning aasta lõpuks sai kokku üle 21 grupi Keilas, Haapsalus, Viljandis, Pärnus, Sillamäel, Tallinnas ja Tartus. Gruppides osales kokku 163 inimest

Pilt
erc mindspring trainers group photo
MindSpring'i treenerid Eesti Vabaõhumuuseumis

NET teraapiat pakkusime 6-le inimesele. NET (Narrative Exposure Therapy) on lühiajaline ja tõenduspõhine teraapia, mille eesmärk on taastada inimese psühhosotsiaalne funktsioneerimine pärast traumaatilist kogemust, sh kodu mahajätmist või hävimist.

Vaimse tervise programmi tegevusi toetasid 2023. aastal LHV, Sotsiaalminiseerium ning USA saatkond Eestis.

Hariduse- ja teadlikkuse programm

Jätkus 2022. aasta lõpus alguse saanud ICEX projekt, mille eesmärk on suurendada sisserändajate ja nendega töötavate spetsialistide teadmisi seksuaaltervisest. Viisime läbi fookusgrupi intervjuusid sihtrühma seas ja lõime raamistiku seksuaaltervise alaste materjalide loomiseks. Sel aastal korraldame materjalide piloteerimiseks sisserändajatele ja spetsialistidele koolitusi ning töötubasid, 2025. aastaks on uuenduslikud ja kultuuritundlikud materjalid internetis vabalt kättesaadavad. 

ICEX projekti rahastab ERAMUS+.

Pilt
ERC ICEX meeting photo
ICEX projekti partnerid arutamas intervjuude tulemusi Ateenas, Kreekas 

Aasta jooksul tähistasime kahte pagulastemaatikat esile tõstvat rahusvahelist ja sümboolset tähtpäeva: pagulaspäev juunis ja inimõiguste päev detsembris. 20. juunil korraldasime koostöös Eesti Inimõiguste Keskuse, International Women's Network in Estonia ja Sveta baariga pagulaspäeva kogukonnafestivali Balti jaama kvartalis. 13. detsembril korraldasime kinos Artis inimõiguste deklaratsiooni 75. aastapäeva puhul tasuta erilinastuse filmile „Varjumäng“. Filmile järgnenes arutelu.

Jätkus noortele suunatud maailmahariduslik projekt, mille käigus viisime Pagulasabi lauamängu „Teemantsaar“ abil koolides läbi lõimumisteemalisi arutelusid ja korraldasime haridustöötajatele rännet käsitlevaid koolitusi. Samuti valmis projekti tulemusena metoodiline juhend mängu kasutamiseks töös noortega.  

Pilt
teemantsaar
Lapsed mängimas Eesti Pagulasabi mängu Teemantsaar

Teemantsaare projekti rahastas Aktiivsete Kodanike Fond (ACF).

Huvikaitseprogramm

Eesti

Viisime aastas läbi umbes 800 kaitseseire intervjuud. Info kogumine aitab tõsta teenuste kvaliteeti ja aitab meil mõista pagulastele osutatavate teenuste kitsaskohti. Tegime ettepanekuid seadusloome muutmiseks, esitasime arvamusi pagulaste õiguste ja huvide kaitse vaatest erinevatele ministeeriumitele, Riigikogu komisjonidele, Integratsiooni Sihtasutusele, Tervisekassale, Ukraina Suursaatkonnale jne. Andsime sisendit erinevatesse raportitesse. 

Taasalustasime Eesti Pagulasorganisatsioonide ümarlaua kokkukutsumist, jätkasime koostööd Euroopa pagulasorganisatsioonide katuseorganisatsiooniga European Council on Refugees and Exiles ja European Union Agency for Asylum-iga.

Huvikaitseprogrammi tegevusi rahastab üheskoos kogukonnaprogrammiga ÜRO Pagulasamet (UNHCR).

Kaanefoto: Maavärina kahjustused Hatay piirkonnas Türgis, mai 2023. Madle Timm

 

Pilt
logo
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.